Norwegian stjal oppmerksomheten på Oslo Børs

I FOKUS: Fungerende Norwegian-sjef Geir Karlsen stakk av med mye av oppmerksomheten onsdag. Foto: Sven Christian Stenvaag

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,23 prosent før den sluttet på 910,41 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 4,6 milliarder kroner.

Store selskaper som Telenor og DNB falt henholdsvis 0,45 prosent og 0,36 prosent mens Mowi kunne vise til en kursoppgang på 1,04 prosent.

Olje/Equinor

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,15 dollar, opp 0,30 prosent.

Equinor klatret 0,25 prosent til 178,45 kroner.

Norwegian

Norwegian falt 11,64 prosent til 40,70 kroner, og var dagens mest omsatte aksje (545 millioner kroner).

Selskapet meldte tirsdag ettermiddag at de ville gjøre en rettet emisjon på 27,25 millioner nye aksjer, noe som tilsvarer om lag 19,9 prosent den nåværende aksjekapitalen.

Litt senere på kvelden kom det en ny oppdatering om at emisjonen og utstedelsen av det konvertible obligasjonslånet har sikret selskapet om lag 2,5 milliarder kroner.

Jan Petter Sissener sa til Finansavisen tirsdag kveld at han var kjempefornøyd med emisjonen.

Idex

Robert Napier Keith har kjøpt 70 millioner aksjer i børstaperen Idex Biometrics.

Etter denne transaksjonen har Keith og nærstående selskaper 70.125.492 aksjer i Idex, hvilket tilsvarer en eierandel på 11,73 prosent.

Aksjen hoppet hele 66,34 prosent til 0,85 kroner. I løpet av onsdagen var aksjen oppe i 0,86 kroner.

Archer

Archer fikk et resultat etter skatt på minus 56,6 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 6,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

Totale inntekter beløp seg til 227,6 millioner dollar, sammenlignet med 213,7 millioner dollar året før.

Aksjen falt 16 prosent til 3,78 kroner.

B2Holding

B2Holding fikk et resultat etter skatt på 180,71 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 158,73 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene beløp seg til 880,46 millioner kroner, sammenlignet med 746,06 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Aksjen falt 4,45 prosent til 8,70 kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker