Moody's nedgraderer britisk økonomi

LAMMENDE: Usikkerheten knyttet til Brexit og valget i Storbritannia gjør økonomien mer sårbar, mener Moody's. Foto: NTB SCANPIX
Markedskommentarer

Troen på britisk økonomi er på retur, i hvert fall er den endret blant analytikerne i kredittratingbyrået Moody's.

De har nå gått fra å ha en stabil holdning til britiske statsobligasjoner til en mer negativ holdning.

Moody's gir nå fremtidige obligasjoner som utstedes fra myndighetenes side karakteren AA2. Det er første gang på to år at et av de ledende globale kredittratingbyråene endrer sin innstilling til britiske statsobligasjoner.

Bakgrunnen for nedgraderingen er usikkerheten rundt Brexit og resultatet av det kommende parlamentsvalget i desember. Moody's uttrykker at budsjettdisiplinen i Storbritannia er under press.

Moody's mener også britisk økonomi har vært svært forutsigbar, men at dette er endret med all usikkerheten knyttet til Brexit. Nå i valgkampen lover også de ulike partiene penger til mange gode tiltak, uten at løftene nødvendigvis er dekket inn i budsjettet.

Mange infrastrukturprosjekter som er foreslått av politikerne i valgkampen, må da finansieres med økte låneopptak, noe som skjer ved å utstede statsobligasjoner.

Selv om britene nå må forholde seg til en rating på AA2 av Moody's, er dette fortsatt å regne som den tredje beste ratingen man kan oppnå av totalt 21 ratingkategorier.