Andre svake på rad

Mandagens svake inflasjon ble etterfulgt av svak norsk BNP tirsdag.

Brems? Øystein Olsen og Siv Jensen har et kjøligere Norge å styre. Foto: Are Haram
Markedskommentarer

Mandag var norske inflasjonstall litt lavere enn ventet. «Bare vent på BNP-tallene. Det er de som er viktige», var responsen blant flere analytikere. De kom tirsdag, og også de var svake.

Fastlands-BNP vokste med uendrede 0,7 prosent i tredje kvartal. Dette var bare 0,1 prosentpoeng svakere enn konsensus, men 0,3 prosentpoeng under Norges Banks estimat. Norges Bank varslet ved «mellommøtet» i oktober at veksten i fjerde kvartal lå an til å bli svakere.

Dermed er det litt mindre krutt i «det går så sterkt i Norge at vi bør ha renten opp»-argumentet før rentemøtet i desember.

Fortsatt er kronekursen så svak at den i hvert fall tradisjonelt ville vært nok alene til å motivere en renteheving. Spørsmålet er om det gjelder nå. For det første har kronesvekkelsen ikke gitt særlig eksportløft for norske bedrifter i år. Tvert imot viser nasjonalregnskapstallene svak eksportutvikling. For det andre har den langvarige svekkelsen ikke slått ut i høyere inflasjon på importerte varer. For det tredje ville en mekanisk reaksjon på svak kronekurs gjøre at bordet fanger for Norges Bank når eller hvis kronen brått styrker seg igjen, i hvert fall ifølge DNB Markets’ analyse.