Se opp for arveavgiften

Flere politiske partier mener at arveavgift bør gjeninnføres. De som har formue av en viss betydning bør allerede i 2020 vurdere om verdier bør overføres til neste generasjon.

GJENINNFØRER ARVEAVGIFT?: Blir arveavgiften gjeninnført hvis Jonas Gahr Støre overtar som statsminister etter valget i 2021? Foto: Foto: NTB Scanpix

Finn Backer-Grøndahl Advokat i Thommessen Foto: Eivind Yggeseth

Godt nytt år! Endelig er vi tilbake fra juleferie og de fleste av oss starter året med å tenke ut hva vi skal drive med i året som kommer. For egen del er det selvfølgelig et drøss med gamle saker som skal håndteres – det tar som kjent flere år før en skattesak er endelig avgjort. Jeg har allerede i 2020 fått oversendt utkast til vedtak i en sak hvor tilleggsskatt foreslås redusert med halvparten på grunn av for lang saksbehandlingstid. Men jeg skal la skatteetatens ressurssituasjon og saksbehandlingstid ligge her. 

Generasjonsskifte

Fra 1. januar gjelder det enkelte nye skatteregler. Noen av dem er det verdt å være oppmerksom på. Men i løpet av 2020 er det skatteregler som (ennå) ikke finnes som antakelig kommer til å få mye oppmerksomhet. Arveavgiften ble som kjent avskaffet av dagens regjering med virkning fra 2014. Flere politiske partier har imidlertid gitt uttrykk for at den bør gjeninnføres i en eller annen form. Neste valg er høsten 2021 og før det er det ingen grunn til å bekymre seg for at det blir innført arveavgift slik jeg ser det.

De som har formue av en viss betydning bør imidlertid allerede nå i 2020 vurdere om verdier bør overføres til neste generasjon. Uten arveavgift kan verdier overføres til neste generasjon uten kostnad. Hvis det kommer arveavgift på 10 prosent i 2021, vil mange kunne spare betydelige beløp ved å overføre verdiene på forhånd.

Når må verdiene overføres?

Det første spørsmålet mange stiller er om det er nødvendig å overføre verdier allerede i 2020, eller om man kan vente til en gang før valget i 2021. Nye lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Det skulle derfor ikke være noen grunn til å frykte at arveavgift kan bli innført med virkning fra 1. januar 2021. Det sies likevel at Stortinget kan foreta visse endringer i skattesatser for inneværende år, for eksempel kunne man kanskje justert skattesatsen for alminnelig inntekt for 2019 opp eller ned helt i slutten av 2019. Etter mitt syn betyr det ikke at Stortinget kan innføre en helt ny avgift for arv og gaver med tilbakevirkende kraft. Men hvis man uansett ser for seg å overføre verdier til neste generasjon i relativt nær fremtid, kan det være god grunn til å tenke gjennom hvordan det kan gjøres allerede i 2020.

Beholde kontrollen 

Det andre spørsmålet mange stiller er om man kan overføre verdiene til neste generasjon, men selv beholde kontrollen over verdiene. Svaret er ja! Det er imidlertid viktig å være klar over at man må overføre verdiene. Hvis man beholder for store rettigheter selv, kan skattemyndighetene senere argumentere for at verdiene aldri ble overført. Dette er typisk for aksjer. Hvis mor og far beholder alle økonomiske rettigheter (utbytte, fremtidig gevinst osv) og alle stemmerettigheter kan man stille spørsmål ved om verdiene egentlig er overført. Hvis økonomiske rettigheter og alle stemmerettigheter overføres først etter at arveavgift er innført, oppstår det spørsmål om verdiene reelt ble overført etter at arveavgiften ble innført. Det skal forholdsvis mye til før dette blir en problemstilling, men den bør ikke overses. Dette betyr også at de som allerede har overført verdier til neste generasjon, men samtidig beholdt betydelige rettigheter (utbytte, gevinstmuligheter, tilbakekjøpsrettigheter osv) bør vurdere om det er fornuftig å overføre slike rettigheter i løpet av 2020/2021.

En ny regel som er innført fra 1. januar 2020 er den lovfestede omgåelsesregelen. Tidligere har den ikke vært inntatt i skatteloven, men det er den altså fra i år. Dersom arveavgift blir innført, er det ingen tvil om at omgåelsesregelen også vil gjelde på arveavgiftrettens område. Det gjør at det kan bli enda viktigere å sørge for at eventuelle gaveoverføringer til neste generasjons gjennomføre formelt riktig og etterleves i praksis.