Norges Bank: Én erfaren, fire ferskinger

Snart vil Øystein Olsen være den eneste blant Norges Banks rentesettere med erfaring i å sette renten opp (eller ned).

HAR SATT RENTEN FØR: Øystein Olsen, sentralbanksjef.  Foto: NTB Scanpix

Alle settere har utmerket luktesans.

Wikipedia

Torsdag formiddag er den nye rentedommen fra Norges Bank klar, men nå er det ikke lenger hovedstyret som står bak.

Rentesetterne sitter i stedet i den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, opprettet på grunnlag av den nye sentralbankloven som gjelder fra 1. januar i år.

«Komiteen har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken. Komiteen skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet gjennom rådgiving og bruk av de virkemidler den har til rådighet,» heter det i Norges Banks prisverdig korte og presise beskrivelse (men en oppdatert beskrivelse av komiteen er under utarbeidelse).

Det er ikke all verdens spenning knyttet til rentedommen denne gangen. Norges Bank har siden desember signalisert at uendret rente er det mest sannsynlige fremover, og selv om rentebanen gir en viss sannsynlighet for høyere rente, har nøkkeltallene i det siste vært på den svake siden. Dette er også et mellommøte, uten nye prognoser, uten ny pengepolitisk rapport, og uten pressekonferanse. 

Om den nye komiteen er det tre ting å si.

Den første handler om bakgrunnen og erfaringen til de to eksterne medlemmene, Jeanette Strøm Fjære og Ingvild Almås. Akkurat dette ble det sagt svært mye om i høst, og særlig om at doktorgradsstipendiat Strøm Fjære er ung og med mindre akademisk tyngde enn en kandidat som professor Hilde Bjørnland. Men Strøm Fjære er av samme grunn mindre lik sentralbankens interne medlemmer av komiteen, sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen. Med sin bakgrunn som makroøkonom fra DNB Markets er det heller ikke noen grunn til å tro at hun ikke har noe å bidra med.

Ingvild Almås, professor ved Universitetet i Stockholm og professor II ved Norges Handelshøyskole, er på sin side et litt ubeskrevet blad i pengepolitisk forstand. Hun har særlig forsket på ulikhet. Doktorgradsavhandlingen hennes fikk pris fra nettopp Norges Bank i 2011.

«Hun er en fremragende økonom som med sitt brede perspektiv på dagens makroøkonomiske megatrender vil gi verdifulle bidrag til arbeidet i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet,» uttalte NHH-rektor Øystein Thøgersen, selv tidligere rentesetter i Norges Bank, da Almås ble utnevnt.

Den andre tingen handler om det faktum at de eksterne medlemmene av pengekomiteen nå er i mindretall. Når Norges Banks egne rentesettere er enige, og det er vel ikke så sjelden, er det fint lite de eksterne medlemmene kan gjøre med det. 

Men så har da også sentralbanksjefen og Norges Bank som et særlig ansvar for rentesettingen. Ansvarsforholdet mellom Finansdepartementet og Norges Bank blir nok ryddigere når ikke Norges Banks egne ansatte i spørsmålet om hvor renten skal være kan bli overkjørt av de eksterne.

Den tredje tingen er at tilfeldighetene vil at både Egil Matsen og Jon Nicolaisen fratrer om noen måneder, Matsen fordi han vil hjem til familien i Trondheim, Nicolaisen fordi åremålet går ut 1. april i år.

Visesentralbanksjefenes etterkommere vil jo også settes inn i den pengepolitiske komiteen, og i alle fall Nicolaisens etterfølger vil trolig ha erfaring fra pengepolitikk i Norges Bank. Men kombinasjonen av ny komité og nye visesentralbanksjefer innebærer at det om kort tid kun er Øystein Olsen igjen av dem som holdt renten i ro på 1,50 prosent så sent som i desember. Snakk om å begynne på ny med blanke ark.