Virusfrykt senker oljeprisen

Markedet signaliserer at coronaviruset vil svekke verdens lufttransport og dermed oljeetterspørselen.

BESKYTTER SEG: Pendlere på en T-bane i Bangkok. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Verdien av Brent-råolje lå tirsdag ettermiddag på bare 58,82 dollar fatet, nesten seks dollar under nivået en uke tidligere. Vi må helt tilbake til august i fjor for å finne lavere oljepriser. Også oljerelaterte aksjer har gjort det dårlig: Oslo Børs' energiindeks er ned med 3,9 prosent på en uke, mens oljeserviceindeksen har tapt 6,6 prosent i den samme perioden.

Fallet skyldes hovedsakelig coronavirusets utbrudd i Kina og stadig flere tilfeller av smitte i andre deler av verden. Hvor mye sykdommen vil påvirke oljeetterspørselen er fortsatt svært uvisst, og analytikerne opererer med estimater fra «nesten ikke» til «svært mye». De mer optimistiske økonomene regner med at Kinas BNP-vekst i 2020 vil senkes med skarve 0,1 prosent, mens verdensøkonomien rammes i enda mindre grad. Blant annet pekes det på at utbruddet av SARS i 2002-2003 bare reduserte den globale verdiskapningen med 40 milliarder dollar, rundt 365 milliarder kroner.

Coronaviruset er imidlertid mer smittsomt enn SARS, og dessuten er verdensøkonomien i dag mye mer sårbar enn for 17-18 år siden. Den globale gjelden er mye større i forhold til BNP, slik at relativt små utslag i den økonomiske veksten får større effekt på for eksempel antallet konkurser, arbeidsledigheten og bankenes utlånsportefølje. I tillegg er vi nå helt på tampen av en uvanlig langvarig økonomisk opptur, mens 2002 markerte begynnelsen på en solid innhenting. De ulike landene er samtidig langt mer avhengige av hverandre enn tidligere, som følge av økt globalisering av finansmarkedene, produksjonen og salget.

Uansett sies det at markedet selv er den beste indikatoren for hva som vil skje. Oljeprisfallet på rundt 10 prosent på en uke signaliserer følgelig at oljeetterspørselen i høy grad vil svekkes, mens flyselskapenes kursfall tyder på at luftfartssektoren vil rammes særlig hardt. I vår del av verden har Norwegian Air Shuttle og British Airways-eieren IAGs markedsverdier stupt nesten 14 prosent på en uke. I USA tapte United Airlines- og American Airlines-aksjene over 5 prosent bare på mandag. De store børsindeksene har klart seg langt bedre, så markedet tror tilsynelatende at coronavirusets samlede økonomiske effekten blir begrenset.

Det er verdt å merke seg at flyaksjene typisk stiger, når lavere oljepriser skyldes forventninger om økt tilbud. I den seneste uken har denne faktoren fått mindre å si, og investorene har i stedet fokusert på etterspørselssiden.

Det er imidlertid ingen tegn på at den amerikanske oljeutvinningen avtar. Tvert imot har volumene i de seneste to ukene ligget på rekordhøye 13 millioner fat pr. dag (fpd). Antallet oljerigger i drift fortsatte dessuten å stige i forrige uke. Kombinasjonen av nedsiderisiko på etterspørselssiden og stadig høyere amerikansk produksjon vil trolig legge en demper på oljeprisens innhenting i de kommende ukene.

oljeprisen
corona-virus
coronavirus
luftfart
flyselskaper
british airways
norwegian air shuttle
united airlines
american airlines
Nyheter
Markedskommentarer