Skrekkuke i høyrentemarkedet

Coronaviruset har svekket investorenes optimisme og sendt rentepåslagene langt høyere, både i USA og Europa.

FLYTRAFIKKEN FALLER: Fra Bandaranaike-flyplassen på Sri Lanka. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Bank of Americas indeks for det gjennomsnittlige rentepåslaget for dollardenominert høyrentegjeld lå tirsdag kveld på 3,86 prosentpoeng, nesten et halvt prosentpoeng over nivået i begynnelsen av forrige uke. En tilsvarende indeks for eurodenominerte kredittobligasjoner steg i den samme perioden fra 3,00 til 3,31 prosentpoeng.

Også mange av de norske fondene har gjort det dårlig. Nordeas globale, og internasjonale høyrenteprodukter er ned med over 0,4 prosent på én uke, mens SEB High Yield og Forte Kreditt har tapt rundt 0,3 prosent. Hittil i år er de fleste likevel i pluss.

Nedturene skyldes hovedsakelig at coronavirusets utbrudd har skapt frykt i markedet. Antallet smittede og døde stiger hurtig, og det kan angivelig ta et år eller mer å produsere en effektiv vaksine. I mellomtiden er flere titalls millioner personer i karantene, samtidig som stadig flere land stenger sine grenser mot Kina, og internasjonale flyselskaper kansellerer sine kinesiske ruter.

Grepene og sykdommen har åpenbare negative konsekvenser for verdensøkonomien og enkeltsektorer. Redusert kinesisk vareproduksjon, kombinert med økt pengepolitisk stimulans i andre land, kan skape høyere inflasjon og redusert internasjonal handel. Dessuten vil det globale forbruket trolig vokse mindre enn tidligere antatt, noe som kan legge press på eksportselskapenes marginer. Selv handelsfreden mellom USA og Kina kan bli et offer for det lumske viruset, dersom kineserne ikke blir i stand til å gjennomføre sine avtalte kjøp av amerikanske produkter.

Flyselskaper, oljerelaterte foretak og eksportører til Kina er mest utsatt i vår del av verden. Standard & Poor's advarte på torsdag at førstnevnte kan oppleve kraftige fall i passasjervolumene og inntjeningen. I 2003, da SARS-viruset herjet som verst, sank trafikken for flyselskaper i sørøst-Asia med 8 prosent. Ratingbyrået regner imidlertid med at effektene av coronaviruset blir relativt kortvarige.

Norwegian Air Shuttles aksjekurs har likevel stupt 17 prosent siden børsslutt fredag 17. januar. Selskapet har 250 millioner euro i gjeld som forfaller i november neste år og omsettes med en effektiv rente på 8,5 prosent. Obligasjonen ble sist handlet på onsdag, med en kurs på 97,6 – ned fra 98,9 seks dager tidligere. Ytterligere 964 millioner svenske kroner må tilbakebetales i februar 2022, men denne obligasjonen er ikke blitt omsatt siden 23. januar.

Likviditeten i det norske høyrentemarkedet har en tendens til å tørke opp i perioder med økt risikoaversjon. Vi har følgelig få pålitelige datapunkter for de oljerelaterte utstederne. I USA er handelsvolumene langt høyere, og her ser vi store kursfall. For eksempel solgte både Laredo Petroleum og Range Resources obligasjoner tidlig i januar. Disse ble allerede i denne uken omsatt med rabatter på opptil 10 prosent, i forhold til pålydende. Selv etter en beskjeden innhenting på tirsdag, var snittkursen bare 92.

CreditSights publiserte samme dag en oversikt over hvilke sektorer i høyrentemarkedet som hittil i år har opplevd størst økning i rentepåslagene. Energibransjens E&P-segment var nummer en, med en økning på 1,27 prosentpoeng. Deretter fulgte energirelaterte maskiner og tjenester (0,82 prosentpoeng) og energi generelt (0,72 prosentpoeng). Banker og sparebanker klarte seg derimot best, idet det gjennomsnittlige rentepåslaget bare steg med 0,05 prosentpoeng.

høyrenteobligasjoner
norwegian air shuttle
corona-virus
coronavirus
coronaviruset
sars
oljesektoren
Nyheter
Markedskommentarer