Svakeste under Trump

Bak skjema: Lavere vekst kan ramme Donald Trumps kamp for gjenvalg, og særlig etter å ha «lovet» minst 3 prosent vekst årlig. Foto: AP
Markedskommentarer

Amerikansk økonomi beholdt samme marsjfart i fjerde kvartal som i tredje, tilsvarende en årlig rate på 2,1 prosent. Dette var omtrent som forventet, men tallene blir normalt endret ved de to påfølgende revisjonene.

Med dette kvartalet endte BNP-veksten på 2,3 prosent i 2019. Dette er svakeste vekst siden Donald Trump tok over som president, og et godt stykke under hans løfte om minst 3 prosent vekst.

Amerikansk utenriksøkonomi bedret seg gjennom 2019, og et krympende underskudd på utenrikshandelen løftet også fjerde kvartal. Mer bekymringsfullt er at foretakenes investeringer bremser videre, et mulig varsel om svakere aktivitetsvekst fremover. Også konsumveksten avtok, til 1,8 prosent.

Bank of England holdt styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Mer overraskende var at bare to av medlemmene i MPC stemte for et kutt. Ifølge Bloomberg skjøt pundkursen i været 15 sekunder før rentebeslutningen og stemmegivningen ble kjent. Også volumet skjøt i været det siste minuttet før klokken 12 lokal tid. Dette har utløst spekulasjoner om det var lekkasjer fra MPC.

Uventet liten støtte for et rentekutt fikk uansett pundet til å styrke seg med rundt 0,5 prosent. Samtidig holder Bank of England fortsatt døren på gløtt for et rentekutt utover året.

Nyheter
Markedskommentarer