Håper på 4 prosent vekst

Forsiktig start: Etter en forlenget nyttårsfeiring, åpner nå de første kinesiske fabrikkene, men den lange pausen og de store restriksjonene vil slå hardt ut i veksten. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Bare noen dager inn i april vil kinesiske myndigheter offentliggjøre veksttallene for første kvartal (vesentlig raskere enn alle andre land, og derfor ofte mottatt med en smule skepsis). Analytikernes forventninger er raskt på vei ned. Bloombergs rundspørring viser at medianestimatet nå er en veksttakt på 4,0 prosent, med sprik fra under 2 til 6 prosent. Medianen er med det ned 1,9 prosentpoeng på tre uker.

Anslaget for hele 2020 er ned fra 5,9 til 5,5 prosent. 

I helgen sjøsatte kinesiske myndigheter en rekke tiltak, som er blitt godt mottatt i markedene. Bankene få nye 200 milliarder yuan i ettårige lån, og renten på disse er senket med 10 basispunkter til 3,15 prosent. Banker får holde en høyere andel misligholdte lån uten å få problemer. Dessuten varsler myndighetene kutt i selskapenes skatter og avgifter.

Dette løftet referansekursen for yuan til 6,9795.

Tiltakene ga også litt mer tro på økonomien til ekstremt Kina-avhengige Australia. Australske dollar styrket seg med 0,3 prosent til 0,6731 mot amerikanske dollar. Optimismen er ikke like stor på New Zealand, hvor statsminister Jacinda Ardern nå anslår at veksten kan bli 0,2-0,3 prosentpoeng svakere enn ventet.

Nyheter
Markedskommentarer