Rentefallet fortsetter

Til tross for skyhøy belåning, økonomisk oppbremsing og stigende virusrisiko, er snittrenten på kredittobligasjoner nær rekordlav.

FINANSMARKEDENES «GUD»: Sentralbanksjef Jerome Powell ventes å senke USAs styriingsrente med minst et halvt prosentpoeng i år. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Bank of Americas renteindeks for amerikanske kredittobligasjoner falt i denne uken til rekordlave 5,04 prosent. Til sammenligning lå bunnen før finanskrisen i 2008-2009 på 6,98 prosent. En tilsvarende indeks for eurodenominert høyrentegjeld sank til bare 2,45 prosent, mindre enn et halvt prosentpoeng over Den europeiske sentralbankens (ESB) inflasjonsmål. Den foreløpige rekorden i dette markedet ble imidlertid satt i oktober 2017, da den effektive renten nådde 2,08 prosent.

For USA har Bank of America også indekser for ulike segmenter av høyrentemarkedet. Disse viser at renten har falt mest for de mer kredittverdige, BB-ratede utstederne. For dem med en rating på CCC eller lavere var den effektive snittrenten 11,33 prosent, rundt 1,9 prosentpoeng mer enn i juni 2018. Den foreløpige bunnen stammer fra mai 2007 og er bare 9,13 prosent. Rentepåslaget var da bare 4,2 prosentpoeng.

Alle disse detaljene kan tolkes dit hen at markedet slettes ikke er «blindt» overfor risiko. Tvert imot prises det inn en noe høyere sannsynlighet for mislighold, idet coronaviruset sprer seg, verdensøkonomien bremser opp og næringslivets belåning fortsetter å øke.

Som i aksjemarkedet ser vi imidlertid klare forventninger om at finans- og pengepolitisk stimulans vil «redde» oss. I USA signaliserer derivatbørsene en 10 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve (Fed) senker styringsrenten allerede på rentemøtet den 18. mars. For bare en måned siden ble dette regnet som fullstendig usannsynlig – med en 0,0 prosent sjanse. At vi får minst et rentekutt innen utgangen av året anses som 85 prosent trolig, mens sannsynligheten for minst to kutt er 51 prosent.

Kina, som hittil er hardest rammet av coronaviruset, senket nylig sin ettårige sentralbankrente med 0,1 prosentpoeng. Landet har også lovet å lansere økt finanspolitisk stimulans. Enkelte tviler imidlertid på om Kinas offentlige sektor betydelig kan øke sitt forbruk, samtidig som dens inntekter faller kraftig.

Den faktiske og forventede stimulansen vil formodentlig forhindre at verdensøkonomien bremser helt opp. Følgelig priser høyrentemarkedet heller ikke inn en betydelig økning i de samlede misligholdene. Unntaket er de aller høyest belånte selskapene, samt dem som befinner seg i utsatte sektorer som olje, naturgass og shipping.

Selv om Brent-prisen har hentet seg noe inn i de seneste dagene, er den fortsatt under 60 dollar fatet. Den kan dessuten fort falle tilbake til 53-54 dollar eller enda lavere, dersom virusutbruddet varer lenger og er mer omfattende enn investorene nå regner med. Pr. i dag tror de fleste markedsaktørene at faren ville være over i løpet av 1-2 måneder, hvilket kan vise seg å være en smule optimistisk.

I mellomtiden rammes shippingsektoren, som er full av lavt ratede utstedere, av et voldsomt fall i fraktratene. Baltic Dry-indeksen lå i går på bare 465 dollar, under en femdel av nivået tidlig i september. På Oslo Børs har en indeks for shippingaksjer stupt 15 prosent på en måned, og også sektorens høyrentegjeld er trolig langt mindre verdt enn i midten av januar.

For øvrig viste en rapport fra Moody's forrige fredag at antallet selskaper med betalingsproblemer i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) steg fra 39 ved utgangen av 2018 til 60 ett år senere. Nivået er nå godt over det historiske snittet. Oppgangen, som særlig rammet industriforetak, ventes å fortsette i de neste 12-18 månedene, idet kredittforholdene trolig blir verre.

høyrenteobligasjoner
kreditt
misligholdte lån
moody's
coronavirus
coronaviruset
corona-virus
verdensøkonomien
oljeprisen
brentolje
shipping
baltic dry
jerome powell
fed
pengepolitikk
rentekutt
statsobligasjoner
Nyheter
Markedskommentarer