Rentene ned, rentepåslaget opp

Investorene dumper høyrentelån og søker trygge havner som gull og statsobligasjoner, idet coronaviruset skaper frykt for økte mislighold.

ØKT RISIKOAVERSJON: Traderne flytter penger fra høyrente til høyt ratede obligasjoner. (Illustrasjonsbilde.) Foto: NTB Scanpix

Rentene på AAA-ratede statsobligasjoner har falt kraftig i den seneste uken, som følge av at coronaviruset når sprer seg hurtig utenfor Kina. I USA var nivået for den 30-årige versjonen ned med 0,2 prosentpoeng, til rekordlave 1,77 prosent, og i Tyskland er vi helt nede på minus 0,04 prosent. Her i landet betaler tiårige statsobligasjoner 1,20 prosent, mindre enn noen gang siden oktober i fjor.

Årsaken er at investorene dumper risikoaktiva og flykter til det de regner som «trygge havner», et begrep som også omfatter gull og de mest stabile valutaene. Av samme grunn har rentepåslaget i høyrentemarkedet skutt opp. Bank of Americas indeks for USA lå på tirsdag på 4,18 prosentpoeng, nesten 0,6 prosentpoeng mer enn en uke tidligere og høyere enn noen gang siden oktober 2019.

Paradoksalt har rentepåslagene økt nesten like mye for BB-segmentet som for obligasjoner med en rating på CCC eller lavere, noe som tyder på at risikoaversjonen er svært omfattende. De har dessuten steget langt mer i USA enn i Europa, trolig som følge av at en større andel amerikanske utstedere befinner seg i den særlig utsatte olje- og gassbransjen. S&P har en egen indeks for energirelaterte obligasjoner, og denne har svekket seg med nesten to prosent på bare en uke – delvis som følge av at oljeprisen i denne perioden stupte med rundt syv dollar fatet.

I Norge har likviditeten i sekundærmarkedet nærmest forsvunnet. Et Aker Solutions-lån ble på mandag omsatt for 101,13, men ellers har ingen rentepapirer av denne typen byttet eier i denne uken. De norske høyrentefondene gjør imidlertid sine egne beregninger for hvor mye deres porteføljer er verdt. First Høyrente, Odin Kreditt og Handelsbanken Kreditt var alle ned med relativt beskjedne 0,7 prosent på en uke, mens Forte Kreditt og Eika Kreditt tapte noe mindre.

Ikke overraskende skjer det heller ikke mye i primærmarkedet. I de første tre dagene av denne uken ble det ikke en gang utstedet en eneste «investment grade»-obligasjon i USA, noe som er ekstremt uvanlig utenfor ferieperiodene. Dette skjedde etter flere uker med skyhøy aktivitet i begynnelsen av året, både i Europa og på den andre siden av Atlanteren. Det spekuleres nå at også selskapenes tilbakekjøp av aksjer – og dermed en mulig børsrekyl – vil utsettes, som følge av redusert tilgang på gjeld.

Markedet signaliserer nå at vi snart får flere rentekutt, trolig i forbindelse med en markant oppbremsing i realøkonomien. Både i USA og Tyskland er rentekurven invertert frem til tre års forfall. I Norge og Japan er tilsvarende tilfellet helt frem til henholdsvis fem og syv år. Rentemarkedet priser åpenbart inn at de negative konsekvensene av virusutbruddet vil vare en god del lenger enn et par måneder.

For øvrig er det verdt å merke seg at det allerede i forkant av coronavirusets utbrudd var tegn på problemer i markedet for spekulativ gjeld. For eksempel var misligholdene i de små- og mellomstore amerikanske bankenes kredittkortporteføljer i fjerde kvartal rekordhøye syv prosent, og i billånmarkedet er andelen nesten tilbake til toppen fra sent i 2010. I næringslivet så man dessuten en sterk økning i antallet spekulative låntagere som lå an til å bli nedgradert. I dette segmentet var misligholdene i USA i fjerde kvartal fortsatt under det historiske snittet, men dette skyldes delvis at en stor andel er relativt nye. Idet lånene blir eldre, øker sannsynligheten for at de ikke blir betjent.