Har neppe brukt en eneste krone

Snudde kursen: Meldingen om at Øystein Olsen og Norges Bank er beredt til å intervenere bidro til å løfte kronen fra den ekstreme bunnen. Foto: Iván Kverme

Nå er omtrent alt av virkemidler som til slutt kom under finanskrisen tatt i bruk i de fleste land, og mange nye tiltak i tillegg.

Torsdagens store skrell var at Norges Bank blåste støvet av et virkemiddel som ikke har sett dagens lys siden før Y2K, muligheten for å intervenere for å hindre ytterligere stup i kronekursen.

Kronen styrket seg ganske mye utover dagen (men lå fortsatt på nivåer som ville vært vurdert som ekstreme på onsdag). 

Dette skjedde, etter alt å dømme, uten at Norges Bank brukte en eneste krone på støttekjøp. Når eller hvis det skjer, vil nok Norges Bank melde fra, i håp om å få maksimal effekt av sine kjøp. Til nå er effekten et resultat av vissheten om at Norges Bank kan komme til å handle hvis kronekursen oppfattes som uakseptabelt svak.

Norges Bank gjør nok klokt i å spare på dette ny-gamle våpenet så lenge som mulig. Det er ingen sak for en sentralbank å intervenere for å svekke sin valuta. Det er, i prinsippet, bare et spørsmål om å la seddelpressen gå.

Verre når man vil styrke valutaen. Da er grensen nådd senest når valutareservene er brukt opp. Ammunisjonen er begrenset.