Kronestyrking på Fed-flom

Senket dollaren: Tidenes største likviditetstilførsel fra Jerome Powell og Fed svekket tirsdag dollaren, uansett hva Donald Trump måtte ønske. Foto: NTB Scanpix

Den amerikanske innkjøpssjefindeksen sank langt mindre enn ventet i mars. Det var ventet et fall fra 50,7 til 42,8, men indeksen sank bare til så vidt under 50, 49,2.

Derimot var fallet av det helt brutale slaget i eurosonen. Der var det ventet et fall fra 51,6 til 38,8. I stedet stupte indeksen til 31,4. Det er nesten 5 poeng svakere enn på det svakeste under finanskrisen.

Flommen av tiltak fra myndighetene så tirsdag ut til å gi optimisme i markedene. Europeiske børser steg kraftig, og USA-markedene startet rett opp. Fed varslet mandag «open ended» kvantitative lettelser, altså at sentralbanken vil tilføre likviditet uten noen definert grense.

Dette bidro særlig til å løfte mer risikable valutaer, som australske dollar og norske kroner. For kronens del bidro trolig også litt høyere oljepris tidlig på dagen, men utpå ettermiddag sank oljeprisen tilbake til 27-tallet. Fortsatt lå kronen likevel nær 4 prosent sterkere enn på samme tid mandag.

Danske Banks Kristoffer Kjær Lomholt tror at norske kroner kan bli vinneren når selve virusfrykten slipper taket i markedene. De enorme stimulansepakkene vil løfte inflasjonen, noe som særlig er positivt for råvarevalutaen norske kroner.