DNB venter nye Kina-stimuli

LABER DETALJHANDEL: Men Kinas industriproduksjon i mars var ikke så verst. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

I flere uker har det kommet spådommer om dramatiske BNP-fall. Fredag var det på tide med noe håndfast, i form av faktisk kinesisk BNP-vekst i første kvartal – i den grad BNP-tall er håndfaste, og i den grad kinesisk statistikk er håndfast.

Den offisielle fasiten viser i alle fall et kvartalsvis fall i kinesisk BNP på 9,8 prosent fra fjerde til første kvartal, og på 6,8 prosent siste 12 måneder. Konsensus for årsveksten var et fall på minus 6,0 prosent. Men, som UBS påpeker, er det litt meningsløst å bruke «konsensus» (som egentlig betyr samsvar i meninger eller holdninger) som short cut for gjennomsnitt eller median når spriket i anslagene varierte fra pluss 0,6 prosent til minus 15,8 prosent.

Kinesisk industriproduksjon falt mindre fra februar til mars enn ventet, ifølge DNB Markets, mens kinesisk detaljhandel falt mye mer enn ventet. 

«Vi tror at dette nøkkeltallslippet gir støtte til implementering av ytterligere policytiltak. En nedjustering av sentralmyndighetenes mål for økonomisk vekst er nå mye mer sannsynlig,» oppsummerer DNB-økonom Kelly Chen.

Kinesiske yuan var omtrent uendret på 7,07 mot amerikanske dollar. Til sammenligning har sluttkursene for dollaren i år variert mellom 6,86 og 7,11 yuan.

Dollaren sank 8 øre til 10,33 kroner.

dnb markets
ubs wealth management
kelly chen