Negative priser kan gi positive utsikter

Mandagens kollaps i WTI-markedet kan fremtvinge kraftige produksjonskutt og økte investeringer i lagerkapasitet.

LAGRENE FLYTER OVER: En oljeterminal på Kypros. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Verdien av Brent-råolje lå tirsdag ettermiddag på 20,79 dollar fatet, en femdel under mandagens sluttpris. På et tidspunkt var nivået helt nede på 18,10 dollar, lavere enn noen gang siden 2002. Energi- og oljeserviceindeksene på Oslo Børs tapte henholdsvis 4 og 7 prosent.

Den virkelige dramatikken fant imidlertid sted i markedet for terminkontrakter på WTI-olje. Kontrakten for leveranse i mai stupte på mandag til minus 37,63 dollar pr. fat. I praksis innebar dette at folk fikk betalt for å ta imot olje i neste måned. Den sjokkerende utviklingen skyldes at det for tiden er lite lagerkapasitet for denne typen olje, samt at mange spekulanter hadde veddet på en rekyl. I motsetning til terminkontrakter på aksjeindekser, er det her snakk om «fysisk leveranse» – det vil si at kontraktens eier får beskjed om å hente 1.000 fat råolje i Cushing i Texas. Da nytter det ikke å si at ditt derivatkjøp bare skyldtes «en god magefølelse» og at du aldri hadde planer om å ta imot oljen.

Mai-kontrakten handles ikke lenger, så nå er det juni-kontrakten som gjelder. Denne ble tirsdag ettermiddag omsatt for 15,12 dollar pr. fat, 26 prosent lavere enn dagen før. Om etterspørselen etter olje holder seg lav i enda en måned, samtidig som produksjonen overstiger forbruket med en god margin og lagerkapasiteten ikke økes betydelig, kan vi få se flere negative oljepriser. La oss se nærmere på disse variablene.

På etterspørselsiden er det lite trolig at vi får noen voldsom bedring i løpet av den neste måneden. Enkelte land opplever riktig nok en utflatning i antallet nye smittetilfeller, men i andre – som Russland og Tyrkia – blir viruset raskt mer utbredt. Mange myndigheter snakker dessuten om å forlenge perioden med stengte grenser og sosial distansering, noe som lover dårlig for både fly- og biltrafikken.

Også tilbudet ligger an til å falle. Som kjent har OPEC+-gruppen vedtatt å pumpe opp 9,7 millioner fat mindre pr. dag, fra og med 1. mai. De seneste dagens priskollaps har skapt økt fokus på å gjøre noe før denne datoen – og kanskje i langt større omfang. Private aktører med høye produksjonskostnader, som de nordamerikanske skiferoljeselskapene, har et særlig incentiv til å gjøre dette. For tiden renner pengene ut, mens inntektene er rekordlave.

Statistikk fra Energiinformasjonsbyrået (EIA) viser at produksjonen i USA allerede har falt til 12,3 millioner fpd, 700.000 fpd mindre enn sent i mars. Det hjelper at en av de største aktørene i skiferoljemarkedet, Whiting Petroleum, gikk over ende tidligere i denne måneden. En rekke andre sliter med å holde driften gående. Jokeren her er hvorvidt president Donald Trump vil bidra med krisehjelp for å holde sektoren i live. For den tidligere reality TV-stjernen er dette noe som er kritisk for nasjonens sikkerhet, og ikke bare et spørsmål om frie markeder og lønnsomhet.

Ifølge EIA inneholdt USAs lagre den 10. april nesten to milliarder fat av råolje og petroleumsprodukter. Nivået har i den seneste måneden steget med 20-35 millioner fat pr. uke. Lagertoppen ble imidlertid satt i august 2016 og ligger 86 millioner fat over dagens nivå. Ifølge flere kilder har også Kina økt sine oljelagre ganske kraftig, og globalt skal lagrene være på rundt 4,2 milliarder fat – tilsvarende over 60 prosent av den samlede kapasiteten.

Dersom verden har evnen til å lagre ytterligere 2,6 milliarder fat med olje, kan man teoretisk operere med et oljeoverskudd på 20 millioner fpd i 130 dager. I praksis er dette imidlertid ikke tilfellet, ettersom kapasiteten og produksjonen ofte ikke befinner seg på samme sted og man må ta i betraktning transportkostnader. Kanskje det eneste håpet for en snarlig prisrekyl er at langt flere oljeprodusenter tvinges til å legge ned driften, samtidig som det investeres i økt lagerkapasitet.

wti-olje
cushing
oljeproduksjon
produksjonskutt
coronavirus
coronaviruset
brent-olje
oljeprisen
Nyheter
Markedskommentarer