Mnuchin varsler åpning innen sensommeren

Steven Mnuchin, USAs finansminister Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Det meste, om ikke hele, USA-økonomien bør være gjenåpnet innen utgangen av sommeren, ifølge finansminister Steve Mnuchin.

Samlet flash-PMI for USA datt til 27,4 i april, ifølge IHS Markit, og til 13,5 i eurosonen.

Kronen lå torsdag ettermiddag på 11,50 mot euro og 10,66 mot dollar, en styrking på hhv. 16 og 11 øre fra dagen før.

Verden er for alvor snudd opp-ned. Fra før har vi opplevd negative renter og oljepriser, men nå fremstår dessuten den norske kronen som overvurdert.

Overvurdert? Renteforskjeller og oljepris var viktige lodd på vektskålen da prognosemakere de seneste årene igjen og igjen argumenterte for sterkere norsk valuta.

«Etter det kraftige fallet i NOK-renter relativt til EUR-renter siden slutten av februar og den nylige kollapsen i oljeprisen, har dette endret seg, og NOK ser nå overvurdert ut relativt til disse tradisjonelle driverne,»  skriver valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

«Etter vårt syn betyr imidlertid ikke dette i seg selv at NOK burde svekke seg. Vi tror snarere at de fundamentale utsiktene tyder på at NOK burde styrke seg mot slutten av året, mens ikke-fundamentale faktorer, som for eksempel risikoviljen, utgjør en betydelig nedsiderisiko på kort sikt.»

steve mnuchin
ingvild borgen gjerde
dnb markets
pmi
ihs markit
Nyheter
Markedskommentarer