Høyrentenboblen har sprukket

Mange høyrentefond har hittil i år tapt nesten like mye som aksjemarkedet, idet investorene oppjusterer sine misligholdsprognoser.

FORHANDLER MED KREDITORENE: En av NorgesTaxis drosjer i Oslo. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Rentepåslaget for dollardenominert høyrentegjeld har den seneste uken falt med rundt 0,4 prosentpoeng, til 7,6 prosentpoeng. Nivået ligger langt under toppnoteringen den 23. mars, men er fortsatt over dobbelt så høyt som ved inngangen til dette året. Det samme er tilfellet for eurodenominert høyrentegjeld, hvor snittpåslaget nå er 6,5 prosentpoeng.

Dessuten har flere norske høyrentefond hittil i år gjort det nesten like elendig som aksjemarkedet. Mens hovedindeksen er ned med 19 prosent, har First Høyrente tapt 21 prosent. Tre andre produkter – fra Fondsfinans, DNB og Holberg – har levert negative avkastninger på 16-18 prosent. Det kan virke som om boblen i høyrentemarkedet endelig har sprukket.

En årsak er at stadig flere får problemer med å betjene sine lån. Et meglerhus, AllianceBernstein, tror 10-13 prosent av amerikansk høyrentegjeld vil bli misligholdt i løpet av de neste tolv månedene. På verdensbasis ventes andelen å være noe lavere. Til sammenligning er tallet i USA nå rundt 3,2 prosent, også det langt over nivået ved utgangen av fjoråret.

10-13 prosent er hovedscenarioet og det som for tiden prises inn i markedet. Dersom resesjonen blir overraskende dyp eller langvarig, vil opptil en femtedel av lånene ikke betjenes. Risikoen har særlig steget i energi- og butikksektorene, og dette gjelder åpenbart også for norske utstedere. Lave oljepriser og stengte forretninger har skapt vanskelige forhold for en rekke høyt belånte selskaper.

Utviklingen reflekteres også i et stigende antall nedgraderinger, særlig fra «investment grade» til «høyrente». Globalt har obligasjoner pålydende rekordhøye 152,9 milliarder dollar hittil i år fått ratingen senket til under BBB-. Til sammenligning var beløpet «bare» 150,2 milliarder dollar i kriseåret 2009.

Her i landet nedgraderte Nordic Credit Rating (NCR) nylig Cabonline Group fra B til CCC. Selskapet, som blant annet eier NorgesTaxi, skal være i dialog med obligasjonseierne som følge av brudd på sine lånevilkår. Problemene skyldes coronatiltakenes lammende effekt på drosjebransjen. Et mulig utfall er at kreditorene gir Cabonline ekstra spillerom, inntil de ekstraordinære tilstandene er over. I motsatt tilfelle blir det trolig snakk om en mer omfattende restrukturering.

Forøvrig advarte Moody's tidligere denne uken at vi kan få en global bølge av nedgraderinger i bankbransjen, idet stadig flere av kundene får problemer med å betjene sine lån. Ratingbyrået holder særlig et øye med bankenes kapitalnivåer, for å vurdere hvor godt de kan håndtere en lengre periode med store tap.

I Europa er den italienske giganten UniCredit blant de mer sårbare. Bankenes overlevelsesevne avhenger typisk av deres myndigheters finansielle styrke, og Fitch nedgraderte nylig Italia til BBB-. Nivået er bare ett hakk over «søppel». Enn så lenge opererer S&P og Moody's imidlertid med BBB-ratinger, og i markedet for kredittforsikring er den impliserte sannsynligheten for mislighold av femårige italienske statsobligasjoner relativt beskjedne fire prosent.

Norgestaxi
coronavirus
coronaviruset
misligholdte lån
nedgradering
fitch
moody's
standard & poor's
høyrenteobligasjoner
Nyheter
Markedskommentarer
Børs