Overraskende tall fra Norge og Eurosonen

STERK BOLIGPRISOPPGANG I JUNI: Boligtallene for juni steg med 0,8 prosent. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Markedskommentarer

Makrobildet har i dag vært preget av PMI-tall og arbeidsledighetstall. For tjenesteytende virksomheter i Eurosonen viste den endelige sammenstilte innkjøpsindeksen 48,5 poeng i juni, opp fra 31,9 i mai. Ifølge DNB Markets lå konsensus på 47,3.

NAV-tallene for arbeidsledighet i juni kom på 136.000, ned fra 272.400 i mai. Dette tilsvarer 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Konsensus lå på 6,4 prosent. Videre steg boligprisene med 0,8 prosent i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Ifølge DNB Markets lå konsensus på 1,4 prosent.

Grunn til økt optimisme

På torsdag lå EURUSD på sitt høyeste i en uke. Men optimismen i markedet daffet av. Optimismen i markedet ble svakere på grunn av en økning i antall coronasmittede i USA og resten av verden. Men, de positive PMI-tallene for Europa fortsatte å holde etterspørselen etter kronen oppe.

Indiske rupi var torsdag på det høyeste mot USD. Rupien gikk opp 0,6 prosent til 74,56 pr. dollar. Bloomberg skriver økningen kommer som en følge av økte forventninger om at den indiske sentralbanken reduserer kjøpene sine av dollar. 

I skrivende stund ligger EURUSD, USDNOK og USDINR på henholdsvis 1,12, 9,49 og 74,39.  

Nyheter
Markedskommentarer