Kjennerud: Etterspørselskrisen kan bli langvarig

Koronakrisen preges for tiden av store tilbudssideendringer. Bak lurer en etterspørselskrise som kan bli langvarig, skriver Ole André Kjennerud, kredittstrateg i DNB Markets. 

FORSIKTIG TILBAKE: En butikkbetjent hos Stew Leonard's i Paramus, New Jersey, ekspederer en av få kunder. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

I løpet av de siste månedene har myndighetene i vesten begynt å reversere de smittedempende tiltakene. Ikke overraskende har økonomiene respondert positivt. Foreløpig ser innhentingen ut som en «V», men det blir likevel feil å karakterisere det sykliske omslaget med en enkel bokstav.

La oss holde oss til USA for enkelhets skyld. Aktiviteten nådde et absolutt bunnpunkt en gang i april, som følge av at flertallet av delstatene innførte lockdown, eller shelter in place. I all hovedsak kan vi se på dette som et gigantisk tilbudssjokk. Restauranter og barer var stengt. Frisørene måtte la saksa ligge i et par måneder. Fabrikker fikk ikke lenger produsert varer. Etterspørselen var der, men tilbudet uteble fordi myndighetene forhindret det.

I mai ble noen av tiltakene reversert, først i sørstatene, og deretter lenger nord. Dette bidro til en umiddelbar bedring i aktiviteten. Frisørene kunne ta opp saksa igjen. Fabrikkene gjenopptok aktiviteten, riktignok med atskillig lavere kapasitetsutnyttelse. Flere av de som hadde blitt permittert kom tilbake på jobb, og til sammen har 7,5 millioner amerikanere fått tilbake jobbene sine i mai og juni.

Dette tallet forteller oss imidlertid ingenting om hvorvidt krisen er bak oss. At færre tilbudssidebegrensninger gir høyere aktivitet er helt naturlig. Problemet er at tilbudssidesjokket også har skapt en etterspørselskrise, som karakteriseres av at bedriftenes investeringsetterspørsel blir lavere enn normalt. Jay Powell i Federal Reserve har advart om at flere millioner jobber kan bli borte i mange år. Det vil dempe forbruksveksten, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. For tiden maskeres dette av de store endringene i tilbudssiden, men etterspørselskrisen er der likevel, og denne tar det trolig lenger tid å komme seg ut av.

Logikken er enkel. Myndighetenes aktivitetsbegrensninger har rammet bedriftene på en dramatisk måte. Omsetningen er blitt redusert, og for mange helt borte. Problemet forsterkes av at bedrifter i USA og Europa økte gjelden historisk mye før krisen. En rekke bedrifter har havnet i en likviditetsskvis, som har medført store kostnadskutt. Investeringsplaner er blitt nedjustert kraftig, ikke bare for inneværende år, men også for 2021. Både i USA og Europa er bedriftene mer aktive enn noen gang med å hente ny gjeld for å betale løpende kostnader. Det kan hjelpe bedriftene på kort sikt, men det vil binde opp ressurser på lang sikt. Når gjelden øker uten at det samtidig investeres i vekstfremmende kapital, vil gjelden hindre bedriftene i å vokse i fremtiden. Evnen til å holde på den samme sysselsettingen som før krisen er derfor betydelig redusert.

Disse nyansene, som dessverre ikke er spesielt lystige, neglisjeres helt når man beskriver det som nå skjer i økonomien med en enkel bokstav. Virkeligheten er langt mer kompleks. Her og nå domineres nøkkeltallene av tilbudssideendringer, men fremover vil vi se tydeligere at etterspørselen også har fått en betydelig knekk.

ole a. kjennerud
Nyheter
Markedskommentarer