Vil virusfrykten løfte gullprisen ytterligere?

Krisepakker og gjenåpning har løftet oljeprisen og aksjemarkedet siden mars og april. Med et fornyet fokus på smittetall, ikke minst i USA, kan gull fortsette å sette nye prisrekorder fremover.

Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia i CMC Markets. Foto: CMC Markets
Markedskommentarer

Onsdag nådde gullprisen ny rekord siden 2011. Prisen fortsatte oppover og fredag kostet en unse gull over 1808 dollar. Det er en grunn til at gullprisen ofte blir kalt for «gullhavnen».

I tillegg til å være et edelt metall er gull tradisjonelt ansett for å være en god beskyttelse mot både inflasjon og fall i aksjemarkedene. Til tross for at både oljeprisen og verdens børser har steget i takt med usikker smittespredning, men gradvis gjenåpning i flere land, har også gullprisen klatret oppover i 2020.

Ser man på det siste året har gullprisen steget 25 prosent, noe som er mye i et historisk perspektiv.

De siste ukene har det vært stigende smittetall i flere amerikanske stater, og innføring av nye tiltak – i kombinasjon med frykt for de langsiktige konsekvensene av krisen – kan bidra til at enda flere investorer vil søke mot gull.

Virusbølge nr. to

Med 3 millioner smittede og 130.000 døde er USA det landet i verden som er hardest rammet av Covid-19, viser en oversikt fra Johns Hopkins University.

Det har vært en stigning i smittespredningen siden starten av juni, noe som har fått flere stater til å reversere deler av gjenåpningen av samfunnet.

Antall smittetilfeller har steget i 37 delstater de siste ukene, og det ble en ny hektisk uke for amerikanske sykehus i forrige uke etter feiringen av uavhengighetsdagen lørdag 4. juli. Florida, som har flest smittede, valgte på mandag å trekke åpningen av restauranter tilbake.

Lave renter lenger

Tross en stigning i antall smittetilfeller i USA har ikke fryktindeksen VIX beveget seg nevneverdig den seneste måneden. Den ligger nå på like under 30, mot 82,7 på toppen i mars.

Samtidig stiger aksjemarkedene fordi investorene forventer at det vil tilføres enorme mengder likviditet for å understøtte globale økonomiske gjeninnhentingen.

Siden bunnen i mars har hovedindeksen ved Oslo Børs steget med over 26 prosent, noe som betyr at aksjemarkedet er rundt 15 prosent lavere enn ved inngangen til året. Den brede indeksen S&P 500 gjorde et hopp på 39 prosent fra mars til starten av juni.

Med flere smittede i USA øker sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, må utvide sin balanse og at renten vil holde seg på et lavt nivå i lenger tid. Det vil igjen kunne være positivt for gullprisen.

En neve dollar

Faktisk har det vært en stigning i gullprisen i snart to år, fra et nivå på 1200 dollar. Og også før coronakrisen pekte de fleste indikatorer på en positiv utvikling.

Dollarkursen har tradisjonelt beveget seg omvendt proporsjonalt med gullprisen, og denne effekten har vært sterk den seneste tiden.

En del tradere og investorer mener at Feds beslutninger på lang sikt kan legge et press på dollaren, noe som kan føre til inflasjon. I Europa er det også frykt for at euroen vil svekke seg. I et slikt scenario vil «gullhavnen» igjen leve opp til sitt navn.

Nyheter
Markedskommentarer
Børs