Positive signaler fra DNB

DNBs kvartalsrapport signaliserer bedre utsikter for norske låntagere, med unntak av de oljerelaterte selskapene.

MER OPTIMISTISK: DNBs toppsjef, Kjerstin Braathen, Foto: Siv Dolmen
Markedskommentarer

Bank of Americas indeks for rentepåslaget på amerikansk høyrentegjeld lå tirsdag ettermiddag på 6,0 prosentpoeng, det samme som en uke tidligere. Også en tilsvarende indeks for eurodenominerte kredittobligasjoner var tilnærmet uendret. De fleste norske høyrentenfondene var i pluss i løpet av uken. Avkastningen på 0,1-0,2 prosent er omtrent lik renten, noe som impliserer at kursene sto på stedet hvil. I juli er det imidlertid svært lite aktivitet i det norske høyrentemarkedet, så det er vanskelig å si hva de reelle verdiene er.

På onsdag ble Scatec Solars lån med forfall neste november omsatt for 103,1, det samme som den 23. juni, da den forrige handelen ble gjort. Selskapets aksjekurs steg med godt over 5 prosent mellom de to datoene, så aksjemarkedet priser inn lysere utsikter. Scatec legger i dag, fredag den 17. juli, frem sitt regnskap for andre kvartal. Ifølge nettsiden Marketwatch venter analytikerne en inntjening på 51 øre pr. aksje, mens tallet for ett år siden var minus 22 øre.

DNBs kvartalsrapport ble lagt frem på mandag og gir signaler om utviklingen i norsk økonomi, samt om trender i mislighold og forventede utlånstap. Konsernet gjorde tapsavsetninger på 2,1 milliarder kroner, mot bare 450 millioner kroner i fjorårets andre kvartal. Analytikerne hadde imidlertid ventet et nivå på 3,5 milliarder kroner, og i den foregående perioden var tallet rekordhøye 5,8 milliarder kroner.

Hele 1,9 milliarder kroner av tapsavsetningene er knyttet til oljerelaterte næringer. Mislighold blant bedrifter i andre sektorer, samt i personmarkedet, regnes ennå ikke som noe stort problem. Adm. direktør Kjerstin Braathen meldte tvert imot om økt interesse for nye prosjekter og boligkjøp.

At aktiviteten øker og folk er optimistiske innebærer uansett ikke at faren er over. Går vi tilbake til første kvartal 2008, i begynnelsen av den globale finanskrisen, tok DNB 195 millioner kroner i tap på sine lån og garantier og hevdet at kundene var i fin form. Nedskrivningene steg imidlertid til 275 millioner i det følgende kvartalet...og deretter til 725 og 2.314 millioner i henholdsvis tredje og fjerde kvartal 2008. De nådde en topp på 2.318 millioner i andre kvartal i det følgende året og beveget seg ikke under én milliard før tidlig i 2010.

Investorene har en tendens til å være langt mer nøkterne enn toppledere, politikere og sentralbanksjefer, som har alt å vinne på at tilliten til finanssystemet og økonomien opprettholdes. Særlig er prisingen av bankaksjer en god indikator. Dersom markedsverdien av en banks egenkapital er langt lavere enn den bokførte verdien, mener markedet at de bokførte verdiene ikke er realistiske.

Ved utgangen av juni hadde DNB en bokført egenkapital på 221 milliarder kroner, mens markedsverdien torsdag ettermiddag var 230 milliarder. Forholdet viser at konsernets tapsavsetninger trolig har vært tilstrekkelig store. Det samme er slettes ikke tilfellet for flere av de store utenlandske bankene. For eksempel prises Deutsche Bank til bare 54 prosent av bokført egenkapital. Rabatten tilsvarer 26 milliarder euro, nesten 6 prosent av netto utlån.

scatec solar
dnb
deutsche bank
kjerstin braathen
høyrenteobligasjoner
misligholdte lån
tapsavsetninger
2. kvartal
Nyheter
Markedskommentarer