Luft under kronen

Det er ingen grunn til å deppe over en sterkere krone. Men drivkreftene bak kronestyrkingen er ikke bare beroligende.

Kraftig opp: Og når Nasdaq og andre børsindekser stiger, følger kronekursen med, selv om rentemarkedene priser inn stor resesjonsfare. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

For en råvare- og oljebasert økonomi som den norske, blir det fort høna eller egget: Når oljeprisen stiger (faller), følger ofte totalindeksen på børsen med opp (ned).

Likevel er det ikke en-til-en. Også Oslo Børs har i det siste vært preget av techno-rallyet i USA. Og da oljeprisen skjøt fart nedover sent i april, og ikke snudde før 19 dollar fatet, klarte Oslo Børs seg ganske bra.

Derfor fulgte heller ikke kronekursen med på oljeprisstupet, men svekket seg relativt lite.

Fra midten av februar har oljeprisen på det verste vært ned over 65 prosent. Det fallet er dobbelt så stort som fallet i OSEBX-indeksen, og den bunnen kom en drøy måned før bunnen for oljeprisen.

Kronekursbunnen, ned 20 prosent, falt nesten perfekt sammen med bunnen for Oslo Børs.

Fortsatt preges kronen også av oljeprisen, men kanskje mer indirekte enn før. Når oljeprisen faller på grunn av etterspørselssvikt, er det omtrent ensbetydende med at global økonomi er i ferd med å miste farten. Det slår ut i prisingen av norske selskaper og det slår naturligvis kraftig ut i risikoapetitten og tilgangen på kapital til Oslo Børs. 

Men også i år har vi hatt perioder der det var tilbudssiden som sjokket oljemarkedet. Derfor holdt Oslo Børs og kronekursen seg godt oppe da oljeprisen nådde årets foreløpige bunn sent i april på OPEC-signaler.

Norge er ikke bare en råvare- og oljebasert økonomi, men også en liten og åpen økonomi. Derfor har kronekurssvekkelse dempet krisene vi har vært gjennom. Fortsatt er det liten grunn til å tvile på at en svak krone i sum virker ekspansivt på norsk økonomi. Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets viste i forrige uke til Norges Bank-artikler som anslår at kronesvekkelsen fra 2013 til 2017 hadde løftet fastlands-BNP med nær 1 prosent.

Men kronekurseffekten er trolig svakere enn før. I hvert fall inntil coronakrisen lammet Kina fullstendig tidlig i år, har globale verdikjeder gjort valutakursen mindre potent som gass eller brems for enkeltland. Eksportbedriftene har store innslag av importerte innsatsvarer, så nettoeffekten av en svakere valuta er dermed mindre. Dessuten selges mange varer i dollar eller andre internasjonale valutaer. Om kronen svekkes kraftig, vil gjerne prisen i dollar holde stand en stund. Svakere krone gir dermed ikke økt eksport, men kan gi økte inntekter til eksportøren.

Enda svakere effekt får vi av en svak krone, hvis kurssvekkelsen skyldes et globalt økonomisk eller finansielt sjokk, som under finanskrisen og som i år. Da rammes eksportmarkedene hardt, og det hjelper lite om norsk eksport i seg selv blir billigere.

Nå er kronen i ferd med å styrke seg, temmelig langsomt, men også temmelig systematisk. Fordi kronen fortsatt er så svak, er det vanskelig å tenke seg at norske eksportvarer priser seg ut, så det bør være lenge til førstemann tar til orde for at kronen er blitt så sterk at det rammer norsk økonomi.

Trolig bør vi mest av alt være glade for at en sterkere krone reflekterer økt internasjonal optimisme. At vi på kjøpet også får styrket økonomien gjennom økte oljepriser bidrar også positivt, uten at det ser ut til å være den dominerende driveren for kronekursen for tiden.

Med mindre kronen løftes av luft, da. Tegnene til de-kobling mellom global realøkonomi og globale finansmarkeder er mange. Selv om 10-årige amerikanske statsrenter har steget fra 0,50 til 0,67 den siste uken, minner nivået fortsatt mest om et krisevarsel. Samtidig holder Nasdaq seg nær toppnivåer, og har, sammen med S&P 500, totalt sett klar vekst hittil i år.

kronekursen
oljepris
aksjemarkedet
Nyheter
Markedskommentarer