Amerikansk inflasjon kraftig opp

Gir gass: Økte bruktbilpriser trekker amerikansk inflasjon kraftig opp, og bidrar til dollarsvekkelsen. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

Amerikansk inflasjon økte mer enn ventet i juli, opp fra 0,6 til 1,0 prosent. Viktigere er at kjerneinflasjonen, utenom mat og energivarer, gjorde sitt største hopp på nesten 30 år, opp fra 1,2 til 1,6 prosent. Dette er også høyeste kjerneinflasjon på fire måneder.

Konsensusforventningen var at kjerneinflasjonen ville avta til 1,1 prosent.

Prisene på biler og klær trakk inflasjonen opp, noe som kan reflektere økt etterspørsel. Bruktbilprisene har ikke økt mer på ti år, ifølge Bloomberg.

I timene etter at inflasjonstallene ble publisert, svekket dollaren seg noe. Fed har signalisert at renten vil bli holdt lav lenge, og forventer lavere inflasjon. Dollarutslaget er derfor trolig heller en følge av at høyere inflasjon, i dagens situasjon, er en god nyhet og en indikasjon på normalisering av økonomien. I så fall bidrar det til økt risikovilje, og mindre etterspørsel etter dollar som en trygg valutahavn.

Alt er ikke i ferd med å normaliseres. I andre kvartal falt britisk BNP med 20,4 prosent, og med 21,4 prosent fra andre kvartal i år. Fallet i Storbritannia overgår dermed BNP-fallene i både øvrige Europa og USA, men var likevel marginalt mindre enn forventet.

Nyheter
Markedskommentarer