Raja kopierer Pølse-Hansen

Nå får kunstnerne grunn til å «stå opp om morran». Og de jubler over kulturminister Abid Rajas grep.

Vil ha action: Derfor flytter kulturminister Abid Raja penger fra kompensasjon for avlyste forestillinger til støtte til det som faktisk blir arrangert. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

Bare alkohol til sittende gjester, maksimalt 20 personer samlet på ett sted (Bergen), sterk oppfordring om å bruke munnbind ved reiser. Nei, coronaproblemene er ikke over.

Boligmarkedet og privat konsum går svært sterkt. Industrien har ikke fått den nedturen mange fryktet, og selv om ordreinngangen svikter, er det så langt ingen virkelig krise. Det er det derimot i reiselivet, noe alle har fått med seg. Og det er det i kulturlivet, noe langt færre ser ut til å bry seg om.

Virke publiserer torsdag sin nye medlemsundersøkelse. Den viser at mer enn 70 prosent av aktørene innen reiseliv og kulturlivet tror det vil ta over ett år før aktiviteten er tilbake på nivåene fra før corona. Selv det høres for optimistisk ut.

Når Virke snakker om kulturen, er det naturlig nok gjerne om medlemsbedriftene innen arrangementer, museumsvirksomhet, konserthaller og lignende. Kunstnerne selv, enten de er musikere, skuespillere dansere eller regissører, fanges ikke opp av slike medlemsundersøkelser. Og de har til nå ikke fått noe som helst fra de store corona-støttepakkene.

Boligmarkedet har fått rentekutt og frislipp fra boliglånsforskriften. Industrien har fått statsgaranterte lån, og bygge- og anleggsbransjen har fått noe fremskyndet vedlikehold og bygging.

Selv eierne av konserthallene og museene har fått litt, i form av kompensasjon for utgiftene når arrangementer må avlyses på grunn av smittevernrestriksjonene. Den ordningen utløper 1. september, og Virke etterlyser en forlengelse.

Onsdag kom svaret, da kulturminister Abid Raja varslet en omlegging av krisetiltakene for kulturbransjen. Han vil bruke 900 millioner kroner på å stimulere til aktivitet i kultursektoren, og trapper tilsvarende ned på ordningen som til nå har dekket utgifter når arrangementene har vært kansellert på grunn av smitteverntiltakene. Der 100 prosent av disse utgiftene har vært grunnlag for kompensasjonen til nå, blir bare 70 prosent dekket fra 1. oktober og så 50 prosent fra 1. november.

Fra belønning av stillstand til belønning av aktivitet, altså, på samme måte som permitteringsreglene fra mars delvis er supplert med lønnstillskudd for bedrifter som tar tilbake sine permitterte ansatte. Og litt som et apropos til tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssens utspill til sosialklientene om «å stå opp om morran», men med den store forskjell at kulturorganisasjonene så langt jubler.

Dels håper Raja å utløse aktivitet, og dels håper han å nå hele verdikjeden, fra artistene selv, via lyd- og lysteknikere til selskapene som eier og driver lokalene for konserten eller forestillingen.

Det har vært mulig å arrangere forestillinger og konserter, men for å nå like mange som ved et fullsatt Rockefeller eller Sentrum Scene, må du arrangere fem til syv konserter med dagens publikumsgrense. Det er nærmest umulig å gjøre lønnsomt.

Virke-undersøkelsen viser at tre av fire reiselivsbedrifter og to av tre kulturbedrifter ikke klarer overskudd med dagens smitteverntiltak. Aktivitetsnivået er ekstremt lavt, og ligger på 10-20 prosent av normalen for konserter og events og mellom 5 og 30 prosent for reiselivet.

Hvordan stimulansen skal utformes blir langt på vei avklart på et møte mandag mellom Kulturdepartementet og kulturorganisasjonene. Det som virker åpenbart, er at det ikke holder med statsgaranti for lån, slik ordinære bedrifter i noen grad har nyttiggjort seg. Knapt noen vil gi (eller søke) lån for å sette opp en stor forestilling for maksimalt 200 personer og med overhengende fare for at spillereglene blir endret underveis.

Derfor må støtten på en eller annen måte gis i form av tilskudd, enten til konkrete prosjekter, forestillinger, turneer eller filmproduksjoner, eller til innovasjon for å finne nye corona-resistente arenaer for kunsten. Og derfor må Raja fra første dag ha planen klar for hvordan denne ekstrakranen kan skrus igjen når det akutte coronaproblemet minker.

abid raja
kulturminister
kulturdepartementet
coronakrisen
kunst
virke
permitteringsreglene
Nyheter
Markedskommentarer