Kan fyre opp boligmarkedet

Antyder retningen? Trolig venter Øystein Olsen og Norges Bank minst til september før signalene om raskere renteoppgang kommer.  Foto: Are Haram
Markedskommentarer

Knapt noen venter at Norges Bank torsdag rører nullrenten fra mai. I tiden etter rentemøtet i juni, da Norges Bank fremskyndet første renteheving til sent i 2022, har ikke nyhetene entydig trukket i noen retning. Kronen har styrket seg, mens oljeprisen er høyere enn ventet. Det er også inflasjonen, mens fallet i ledigheten ser ut til å dabbe av.

Onsdag satte renten i pengemarkedet ny historisk bunnrekord. Tremåneders Nibor er nå 0,24 prosent, ned 14 basispunkter fra sent i juni. Det kan betyr at bankene fortsatt har litt å gå på i sine rentekutt, noe som kan kan fyre oppunder det hete boligmarkedet. 

i sommer har boligmarkedet gått så sterkt at flere økonomer tror Norges Bank må fremskynde første renteheving ytterligere. Det er likevel få som venter klare signaler om enda tidligere renteheving denne uken.

Det tror heller ikke Bloomberg, som likevel venter at renten blir hevet allerede neste år. Blombergs Johanna Jeansson skriver i en kommentar at hun tror inflasjonen i høst blir så høy at Norges Bank vil fremskynde rentehevingen. Det eneste nye som kan få Norges Bank til å vente, er tegnene til ny coronasmitte, og tiltakene dette fører med seg.

0,4

Nyheter
Markedskommentarer