Powell skremmer høyrentemarkedet

Inntil videre vil «Fed» ikke forsøke å legge et lokk på de lange rentene. Meldingen førte til fall i høyrentemarkedet.

MED VANSKELIG BALANSEGANG: Sentralbanksjef Jerome Powell kommer neppe til å stramme inn USAs pengepolitikk med det første. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

IShares' børsnoterte fond for amerikansk høyrentegjeld var på onsdag ned med 0,3 prosent, mens et produkt for lignende eurodenominerte obligasjoner falt med 0,2 prosent. Endringene kan virke ubetydelige, men tilsvarer i begge tilfellene rundt 20 dager med renteutbetalinger. Dessuten innebærer de at fondene hittil i år har tapt henholdsvis 4,2 og 15,9 prosent.

Rundt en femdel av onsdagens fall skyldtes høyere renter på lange statsobligasjoner, men resten var et resultat av økte rentepåslag. Nedturen kom, etter at at referatet fra den amerikanske sentralbankens seneste rentemøte ble offentliggjort. Markedet ble særlig skuffet over at «Fed» for tiden ikke regner det som nødvendig å ta grep for å holde de lange rentene på eller under et fastsatt nivå. Tar vi dette for god fisk, innebærer det en økt risiko for at disse rentene vil stige...hvilket i sin tur reduserer verdien av obligasjoner. Høyrentesegmentet ble ekstra hardt rammet, ettersom utstedere av denne typen gjeld har særlig dårlig evne til å takle renteøkninger.

I alle tilfeller mente mange av sentralbankens styremedlemmer at styring av rentekurven fortsatt er et nyttig verktøy, og at det kan bli behov for dette på et senere tidspunkt. Gitt den skyhøye belåningen i alle deler av USAs økonomi, samt hvor mye penger som nå «trykkes», kan dette tidspunktet komme langt raskere enn «Feds» antagelser. I derivatmarkedet er det så gar ingen tegn på noen snarlig innstramning av pengepolitikken. Der signaliserer prisingen fortsatt en 100 prosent sannsynlighet for at USAs styringsrente forbli på 0,25 prosent, også i midten av mars neste år.

Sentralbanksjef Jerome Powell har dessuten vist seg å være langt mindre «haukete» enn det han først ga inntrykk av. Etter at han i 2018 overtok stillingen fra Janet Yellen, hevet han styringsrenten fire ganger, til 2,5 prosent. Dette bidro imidlertid til å sende de amerikanske børsene hodestups i fjerde kvartal samme år, og dermed stanset «normaliseringen» umiddelbart. I det følgende året ble styringsrenten senket hele tre ganger, med i alt 0,75 prosentpoeng, til tross for at USAs økonomi ifølge president Donald Trump var både historiens og verdens beste.

Powell & Co. har fått med seg både den seneste tidens dollarsvekkelse, gullprisens kraftige oppgang og den voldsomme rekylen i aksjemarkedet. Alt dette signaliserer en fortsatt stimulativ pengepolitikk. Investorene har imidlertid begynt å få øynene opp for mulige problemer, som følge av all «pengetrykkingen». Enkelte snakker til og med om stigende inflasjonsrisiko, noe som ikke har vært et reellt tema siden 1980-tallet. Slik spekulasjon kan alene skape en effekt hvor økte inflasjonsforventninger presser opp de lange rentene. 

En av Powells oppgaver er følgelig å finne en balanse mellom å støtte opp finansmarkedene, opprettholde tilliten til USAs valuta og holde inflasjonsforventningene på et akseptabelt nivå. Onsdagens møtereferat må vurderes i lys av disse til tider motstridende målsetningene.

jerome powell
fed
sentralbanksjef
høyrenteobligasjoner
inflasjon
pengepolitikk
Nyheter
Markedskommentarer