Svakere tall i vente

Har roet seg: Mindre konsumvekst, langsommere fall i ledigheten og moderat BNP-vekst vil prege kommende uke. Foto: Are Haram
Markedskommentarer

Fredag ble preget av et oljeprisfall på nær 1 prosent og et moderat børsfall i Norge. Dermed svekket kronen seg klart mot dollaren og litt mot euro.

Kommende uke byr ikke på det helt store på den internasjonale makroscenen. Ukens viktigste tall kan vise seg å være mandagens Fed-indeks over nasjonal aktivitet. Konsensus venter et fall fra 4,11 til 3,69.

Sett med norske øyne, er det derimot litt å tygge på.

Tirsdag vil SSBs kvartalsvise BNP-tall trolig bekrefte at oppturen fortsatte i juni, slik at fallet i fastlands-BNP havnet på 6,5 prosent, ifølge Handelsbanken Capital Markets’ forhåndsvurdering.

DNB Markets er litt mer optimistisk, og tror fastlands-BNP krympet med 6,1 prosent i andre kvartal.

Torsdag er det ventet at detaljomsetningsindeksen vil synke til mer normale verdier, etter kjempehoppet i juni på 5,7 prosent. DNB Markets venter 2,0 prosent vekst i juli. De aller ferskeste indikatorene, basert på bankkundenes kortbruk, tyder på at farten har avtatt enda mer inn i august.

Fredag kommer Navs tall over registrert arbeidsledighet. Etter raskt fall i vår og så en liten økning i juli, tror Handelsbanken og DNB at ledigheten igjen synker, fra 4,9 til 4,7 prosent.

Nyheter
Markedskommentarer