Kronen svakere etter rentemøtet

Vil opp: Men signalene fra Øystein Olsen og Norges Bank er ikke akkurat det viktigste for kronekursen for tiden. Foto: Are Haram
Markedskommentarer

Kanskje viste forrige ukes rentemøte at t tidspunktet for første renteheving fra Norges Bank rykket enda litt nærmere. Og uansett er det ingen sentralbank som har planer om å heve styringsrenten før Norges Bank etter planen hever seg over nullen på sensommeren 2022.

Det har ikke påvirket kronekursen så langt. Tvert imot er kronen svakere nå enn ved inngangen til forrige uke, selv om den styrket seg særlig mot dollar mandag.

Årsaken er risikosentimentet, mener valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

I en ukesoppsummering viser hun til hvordan kronen svekket seg markert torsdag og fredag.

En årsak kan være referatet fra Feds forrige rentemøte, som ble publisert onsdag kveld, og som dempet risikoviljen i markedene.

DNB Markets tror at sterk boligprisvekst kan gi en renteheving noe tidligere enn Norges Bank har antydet.

Kronen har de siste par årene vist at risikosentimentet betyr mye for kursutviklingen, og at en økt rentedifferanse mot handelspartnerne ikke i særlig grad slår ut i en sterkere krone.

Nå er imidlertid dollar ikke lenger en valuta med høyt rentenivå. Det kan gjøre at økte norske renter denne gangen, altså litt inn i fremtiden, vil slå ut i en sterkere krone, tror Gjerde.

Nyheter
Markedskommentarer