ESB-lekkasjer: Bedre utvikling

Mindre ille: Christine Lagarde og ESB jekker trolig opp sine vekstprognoser torsdag. Foto: NTB Scanpix
Markedskommentarer

I forbindelse med rentemøtet torsdag vil ESB presentere ferske prognoser. Ifølge «kilder nær ESB» vil disse vise noe bedring, skriver Bloomberg.

Lekkasjene tilsier at det ikke er store endringer på gang for produksjon og inflasjon. BNP-anslaget for 2020 vil derimot bli revidert opp, særlig på grunn av høyere privat konsum enn i anslagene fra juni. I juni ble årets BNP-vekst anslått til minus 9 prosent.

Hvis lekkasjene stemmer, tilsier det isolert sett at ESB får litt mindre press på seg til å komme med ny stimulans den nærmeste tiden. En anonym kilde hevder overfor Bloomberg at denne utviklingen ikke tilsier noe behov for å øke PEPP-programmet utover dagens 1.350 milliarder euro. En vurdering om å utvide dette programmet vil heller komme i desember, ifølge kilden.

Uttalelser fra ESB-topper, blant andre sjeføkonom Philip Lane, tyder også på at ESB anser utviklingen som minst så god som i prognosene fra før sommeren.

I tillegg til den akutte krisehåndteringen, må ESB imidlertid også håndtere mer langsiktige inflasjonsutfordringer. I sommer har igjen inflasjonen sviktet helt. Eurostyrkingen på mer enn 10 prosent fra mars hjelper heller ikke, selv for en økonomisk region som har relativt høy andel av handelen innen eget valutaområde.

Nyheter
Markedskommentarer