Sparebanken Vest får superbillig innlån

Sparebanken Vest kan skryte av å ha satt nordisk rekord i fundingmarkedet. Og Nordea tar seg enda mer betalt for sine innlån.

TRIPPEL A: Sparebanken Vests boligkredittselskap har AAA-rating. Her representert ved finansdirektør Frank Johannesen og konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Iván Kverme
Markedskommentarer

Sparebanken Vest SVEG lånte i forrige uke inn penger for å funde bankens boliglån. Gjennom en OMF fikk banken inn 500 millioner euro. Dette var bankens 14. euro-lån i benchmark-klassen, det vil si obligasjoner på minst 500 millioner euro, og kanskje verdt en notis i seg selv. Men OMF-en fra bankens datterselskap, Sparebanken Vest Boligkreditt, er ikke det største i vestlandsbankens historie.

Ifølge Stamdata har boligkreditt-selskapet nemlig utestående obligasjoner til en samlet verdi på nær 92 milliarder kroner. Her er ikke den ferskeste OMF-en inkludert. Morbanken på sin side har like oppunder 20 milliarder i utestående obligasjoner. Til sammen er dette med på å funde bankens utlån på totalt 175 milliarder, hvorav over 133 milliarder har gått til boliglån.

Det mest bemerkelsesverdige ved den ferske OMF-en, som har en løpetid på fem år, er den lave renten. I en investorpresentasjon omtaler banken selv sin utstedelse, og der opplyses det at ordrebøkene var fylt opp etter kun en halvtime. Den indikative prisingen på 9 basispunkter endte på 6 basispunkter over europeisk swaprente. Banken mener selv at dette er en nordisk rekord for en OMF, uansett aktivaklasse, da den gir en yield på minus 0,367 prosent. Dessuten skriver banken i sin presentasjon at rentemarginen kunne vært presset enda lavere, men at det kunne bli ansett som mindre heldig for prisen i annenhåndsmarkedet. Ved å sette rentepåslaget på 6 basispunkter håper banken at investorenes interesse skal påvirke bankens rentekurver positivt.

Nå blir jo selvfølgelig ikke renten så lav i praksis for Sparebanken Vest, da den må swape eurobeløpet over i norske kroner i lånets løpetid. Det er likevel de rimeligste finansieringen banken har hentet i benchmarkformat. Men forklaringen på det lave rentenivået på obligasjonen er ifølge boligkredittselskapets adm. direktør, Fredrik Skarsvåg, at den europeiske sentralbanken fortsatt sender helikopteret fullastet med penger i retning av europeiske banker. ECB tilbyr bankene å deponere OMF-er og låne opptil tre års penger til en rente helt ned til minus 1 prosent. Europeiske banker får penger for å låne penger til boligfinansiering, og kjøperne av Sparebanken Vests obligasjon er nettopp disse europeiske bankene som benytter muligheten til å gjøre en lukrativ, liten OMF-trade.

Forenklet kan man si at det nå er tyske og østerrikske banker, finansiert av ECB, som skal hjelpe Sparebanken Vest i vinne markedsandeler gjennom Bulder Bank. Det er kanskje ikke ECBs intensjon, men morsomt er det. Trolig kan kjøperne av OMF-en være sikre på at den ikke misligholdes, da den gjennomsnittlige belåningsgraden i boligkredittforetakets sikkerhetsmasse er på 55 prosent. OMF-en har også en ventet rating på nivå med kongeriket, AAA. 

Ettersom tilretteleggerne ble viet en del oppmerksomhet i denne spalten for en uke siden, kan det være verdt å nevne at Sparebanken Vest benyttet seg av tjenestene til Danske Bank, DekaBank, Deutsche Bank og Santander.

I tillegg til Norges Banks rentemøte (se fyldig dekning her  og her), har en annen interessant lavrenteobservasjon kommet fra Danmark denne uken. Der meldte den danske næringslivsavisen Børsen at Nordea nå har satt negative renter på personkunders innskudd på beløp over 250.000 danske kroner. Tidligere gikk denne grensen på 750.000 kroner.

Det er vanskelig å se hva som kan stoppe elendigheten med de lave rentene. Mye peker i feil retning. Eksempelvis kan de i Sparebanken Vest notere seg at det ferske innlånet kunne vært enda billigere om OMF-en var blitt plassert denne uken.

sparebanken vest
omf
SVEG
Nyheter
Markedskommentarer