+ mer
ORKANEN KOMMER: Et oljeraffineri i delstaten Louisianna. Den tropiske stormen Zeta ventes å ramme området på onsdag eller torsdag. Foto: Bloomberg

Mørke skyer over energimarkedet

En tropisk storm truer produksjonen i Mexicogulfen, og solkraft er for første gang billigere enn energi fra gass og kull.

Verdien av Brent råolje lå ved 12-tiden på tirsdag på 40,80 dollar fatet og var dermed ned med 2,40 dollar på en uke. I den samme perioden svekket energi- og oljeserviceindeksene på Oslo Børs seg med henholdsvis 8,1 og 6,0 prosent. Enkelte aksjer, som BW Offshore  og Borr Drilling  , tapte godt over 10 prosent.

Flere faktorer tynger oljemarkedet for tiden. Tilbudssiden er imidlertid blitt noe strammere. I uken som ble avsluttet den 16. oktober ble det bare utvunnet 9,9 millioner fat pr. dag (fpd) i USA. Nivået var 800.000 fpd lavere enn for en måned siden og dessuten det laveste siden sent i august. Fallet var trolig midlertidig, ettersom antallet rigger i drift i de seneste fem ukene har økt fra 179 til 211.

På kort sikt trues utvinningen av en ny tropisk storm, igjen med et navn som minner om noen man en gang traff i Syden. Zeta ligger visstnok an til å utvikle seg til en orkan, og den ventes å nå land et sted mellom sørøst-Louisiana og den vestlige delen av Florida, enten sent på onsdag eller tidlig på torsdag. Dette er områdets åttende tropiske storm hittil i år, og som de andre gangene har flere oljeselskaper begynt å evakuere og stenge deler av sin virksomhet. Disse inkluderer Equinor, som fjerner mannskap fra plattformen Titan. Ser vi på orkansesongen i sin helhet, har den foreløpig vært mer omfattende enn noen gang siden 2005.

Også på lenger sikt henger det mange mørke skyer over den tradisjonelle energisektoren. Det internasjonale energiibyrået (IEA) meldte nylig at solkraftverk for første gang produserer billigere energi enn den som strammer fra fossile brennstoffer. Fortsatt gjelder dette imidlertid bare for områdene med både de mest risikoreduserende offentlige reglene og best tilgang på kapital. Behovet for insentiver fra myndighetene var faktisk et hovedpoeng i IEAs rapport.

Uansett har organisasjonen hevet sin prognose for verdens solkraftproduksjon i 2040 med 43 prosent fra estimatet som ble gjort i 2018. Oppjusteringen skyldtes at denne typen fornybar energi tilsynelatende er 20-50 prosent billigere enn tidligere antatt. Før basuner blåses og champagneflasker åpnes, må det tilføyes at en høy andel av kostnadsreduksjonen skyldes billigere kapital, noe som kan endre seg nesten like raskt som boblene i den sprudlende vinen.

IEA regnet i 2018 ut at finansiering av fornybar energi-prosjekter kostet 7–8 prosent årlig. Med den seneste tidens kraftige rentefall og flodbølge av investorpenger, har tallene nå falt til 2,6–5,0 prosent i Europa og USA. I Kina og India er intervallene henholdsvis 4,4–5,5 prosent og 8,8–10,0 prosent.

Renter på så lite som 2,6 prosent for prosjekter som avhenger av offentlig støtte virker en smule lave. Enkelte forvaltere, strateger og aksjemeglere trekker nå paralleller til dotcom-boblen, en annen periode da penger var «gratis» og selskaper nesten uten inntekter ble priset til milliarder av dollar. Som kjent forduftet de aller fleste av den tidens høytflyvende nettselskaper raskt, da tilgangen på kapital tørket opp. Enkelte, som Amazon og eBay, tapte over 70 prosent av sin markedsverdi, men kom senere sterkt tilbake og er i dag blant verdens aller mest verdifulle konserner. Det er ikke utenkelig at vi får en lignende utvikling i dagens «grønne» sektor.

Nyheter
Markedskommentarer