Synkende konsumenttillit

Mister motet: Amerikanske husholdningers tillit til økonomien svikter igjen. Foto: NTB
Markedskommentarer

På en dag rensket for tunge makronyheter, kom ordrer for amerikanske varige goder inn klart bedre enn ventet. Tallene viste en økning på 1,9 prosent i september, mot konsensusforventningen på bare 0,5 prosent.

Også «kjernegodene» økte mer enn ventet, med 0,8 mot 0,3 prosent. Utenom militære goder var økningen på 1,0 prosent.

Samtidig viste målingen av amerikanske husholdningers tillit en litt skuffende tilbakegang. Det var ventet omtrent uendret tillit på 101,8, men målingen fra Conference Board sank til 100,9.

Dette er trolig et viktigere signal til markedene enn ordretallene, både fordi privat konsum står for 70 prosent av amerikansk BNP og fordi denne målingen dekker oktober, og er dermed ferskere.

På det svakeste i år, i april, var Conference Board-målingen nede i 85,7.

Etter børsrasene mandag fulgte markedene opp med tilnærmet uendrede indekser tirsdag. Fortsatt hviler de to truslene over markedene, coronasmittetallene og det amerikanske presidentvalget, men det var tydeligvis tid for en pust i bakken.

Det normale i år har vært at aksjemarkedene har vært viktigste forklaringsfaktor for kronekursen. Børsfallet mandag og den minst like store spenningen rundt corona og presidentvalget tirsdag har likevel ikke gitt kronesvekkelse denne gangen.

Nyheter
Markedskommentarer