Kronen ved teknisk støtte

ULIKE KREFTER: Risikostemning og oljepris trekker kronen ned, mens Nibor og Norges Banks kronekjøp ser ut til å trekke kronen opp nå. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Markedskommentarer

Sammenhenger som har vært vanlige i finansmarkedene kan fort kan endre seg og bli snudd på hodet. It ain't physical science.

Utgangspunktet er relasjon mellom risikovilje og sterkere krone, som i mye av 2020. Det er ikke aksjefall i seg selv som svekker kronen, men når forholdene er slik at investorene ønsker å selge aksjer, ønsker de gjerne også å selge kroner. Og omvendt.  Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets peker på et par grunner til at det er slik: Oljeprisen er en finansiell variabel som svinger med risikosentimentet, og norske forvalteres risikosikring tilsier salg av kroner ved fall i aksjemarkedene. 

Men denne uken har sammenhengen tidvis vært den motsatte. På det meste falt både euro og dollar med 10 øre tirsdag, påpeker Østnor, og antyder at det kan henge sammen med lavere omsetning enn normalt og at Norges Banks daglige kronekjøp dermed får mer å si.

Onsdag ettermiddag kostet imidlertid en euro 10,97 kroner, og kronen var dermed i den svake enden av intervallet på 10,80-11 kroner som har vært gjeldende i oktober. Foreløpig holder intervallet, men ved fortsatt smitteøkning, nye restriksjoner og børsfall, vil trolig kronen falle igjen. Men strammere likviditet er en joker, etter tydelig økning i Nibor.

nibor
dnb markets
magne østnor
norges bank
Nyheter
Markedskommentarer