Livstegn i kronen før USA-valget

SNART AVKLARING: Utfallet av USA-valget slår ut i investorenes risikovilje og interesse for for eksempel norske kroner og japanske yen. Foto: BRANDON BELL
Markedskommentarer

Kronen har svingt en del den seneste uken, denne gangen tilsynelatende i tråd med det normale reaksjonsmønsteret knyttet til svingninger i risikoviljen.

Tirsdag ettermiddag, ikke så fryktelig mange timene før amerikanske valglokaler stenger, kostet en amerikansk dollar 9,35 dollar. Det er nær 20 øre ned fra mandag, på en dag der oljeprisen igjen steg over 40 dollar og børsene steg. Men dollaren kostet bare rundt 9,20 kroner i begynnelsen av forrige uke. Økte smittetall og frykten for konsekvenser av nye restriksjoner merkes fortsatt i kronekursen. Men pasienten er ved godt mot og viser tegn til bedring.

Én euro kostet tirsdag ettermiddag 10,99 kroner. Det er opp fra 10,90 kroner i begynnelsen av forrige uke, men euroen har i mellomtiden vært oppe på 11,20 kroner.

I den motsatte enden av risikospekteret, hvis vi holder oss til G10-universet, finner vi japanske yen. Goldman Sachs anbefaler kjøp av yen før USA-valget. For det første synes de valutaen er undervurdert, for det andre (disse argumentene kan være mer eller mindre overlappende) kan uro i finansmarkedene føre til kjøp av yen i forbindelse med salg av amerikanske og europeiske aktiva, siden yen er en hyppig brukt finansieringsvaluta. 

Yen styrker seg ofte når kronen svekker seg.