Kun for meglerhusenes beste

Et potensielt kupp i Norwegian viser igjen hvor svart deler av obligasjonsmarkedet er. Dette mørke universet er skapt for – og ivaretatt av de største tilretteleggerne.

KAMPENS KJERNE: Norwegian la i fjor inn slotter på Gatwick som pant i to av sine obligasjoner. Her et Norwegian-fly avbildet med sine arge konkurrenter på den engelske flyplassen i mars. Foto: BLOOMBERG
Markedskommentarer

Norwegian hadde ved utgangen av september 48,5 milliarder kroner i rentebærende gjeld. Når obligasjonsgjelden settes inn i dette bildet, må det sies å være ørlite. Det er likevel her det nå knytter seg eksplosiv spenning til hvem det er som er på kjøperen. For en meget billig penge kan vedkommende ha benyttet muligheten for å kjøpe seg makt i et flyselskaps fremtid og eiendeler.

Det å gamble på å få innpass av betydning i Nye Norwegian er et risikabelt spill, men trekket kan også være gjort for å sikre seg tilgang på panten i obligasjonene. I de tre obligasjonene er det snakk om attraktive eiendeler i en normal verden – landingsrettigheter på Gatwick og eiendomsmasse på Oslo Lufthavn. Men ingen vet nå med sikkerhet hvem kjøperen av obligasjonene er. 

Det sies at praksisen med å holde eierinformasjonen unna allmennheten er gjort for investorenes del. Det i seg selv er en dråpe absurd, bare se til det aksjemarkedet.

For tiden utgjør verdien på aksjene på Oslo Børs samlet 2.735 milliarder kroner, langt over fire ganger volumet på norske selskapsobligasjoner. Og det finnes kjøpere av disse aksjene – selv om de offentliggjøres. (Ja, det er mulig å skjule seg en stund bak nominee-konti, men den forsvarsmekanismen er i ferd med å svekkes.)

Ved å åpne opp for offentliggjøring av eierne av obligasjoner, mener man at likviditeten vil forsvinne i kredittmarkedet. Det kan godt være sant, men det er like sannsynlig at den effekten blir meget kortvarig. Det er ikke sånn at Holbergfondene, DNB Kapitalforvaltning eller Storebrand eller andre fondsforvaltere hemmeligholder sine posisjoner – tvert i mot: De rapporterer inn sine posisjoner ganske så ofte i form av rapporter og databaser som Bloomberg. Blant annet gjøres det fordi andelseierne i disse fondene skal være trygge på at investeringene er gjort fornuftig.

Obligasjonsmarkedet er i stor grad forbeholdt de profesjonelle, institusjonelle aktørene. Det mørke rommet åpner opp for en del andre investorer, som kan være vel så profesjonelle, men som har en mer spekulativ agenda.

Det skal ikke påstås at de investorene som liker seg i skyggepartiene av obligasjonsmarkedet, ikke har betydning for likviditeten, men de andre; livselskapene og fondsforvalterne, vil nok klare å opprettholde en sterk likviditet alene.

Argumentet om at likviditeten kan forsvinne, dersom allmennheten blir opplyst hvem som er eierne av obligasjonene, er servert gjentatte ganger av Finans Norge – bankenes og finansforetakenes bransjeorganisasjon. Det er også blitt hevdet fra såkalt uavhengig hold, fra Norsk Tillitsmann, som nå heter Nordic Trustee. De største eierne av tillitsmannen var imidlertid de samme som står bak Finans Norge, frem til Altor kjøpte Nordic Trustee i 2017. Og det er verdt å merke seg at også Nordic Trustee er i en konkurransesituasjon, selv om den er svak i Norge.

I sin higen etter å være tilrettelegger har ofte investeringsbankene sagt til utstederne: «Velger du oss, kan vi sette obligasjonen hos alle investorene som bare vi har tilgang på». Og alle vet: Store investorer gir høyt volum, som gir lave renter...

Det er de etablerte, store aktørene som tjener på at obligasjonseierne er hemmeligholdt, og at det kun er meglerhusene som vet hvem som skal ringes når en ny obligasjon skal utstedes. Det er påtagelig at de største tilretteleggerne har fått opp en barriere mot nye konkurrenter som vil inn som tilretteleggere – og at det er utstederne som bærer kostnaden.

Om hemmeligholdet var så viktig, kunne man bare lagt inn et todagers etterslep som for aksjonærlistene. Det er ikke slik at det ikke er likviditet i aksjemarkedet, og det kan like gjerne være slik at fullt belyste gjeldspapirer vil øke likviditeten.

Norwegian
nordic trustee
Norsk Tillitsmann
Nyheter
Markedskommentarer