Ingen rask innhenting i oljeforbruket

Neste års oljeetterspørsel blir trolig lavere enn fjorårets, til tross for coronavaksiner og en ventet økonomisk innhenting.

INEFFEKTIVT OG FORURENSENDE: Mange foretrekker trolig å jobbe hjemmefra, i stedet for å tilbringe 1-2 timer daglig i bil. Bildet ble tatt før coronakrisen og stammer fra Los Angeles. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

Verdien av Brent råolje lå tirsdag formiddag på 48 dollar fatet og var dermed opp med over 6 dollar på en uke. Nivået var forrige torsdag helt oppe i 49,09 dollar, mer enn noen gang siden 6. mars. Økningen har bidratt til å løfte Oslo Børs' energiindeks med 2 prosent på en uke, mens oljeserviceversjonen er 3 prosent høyere.

De seneste ukenes positive vaksinenyheter fra AstraZeneca, Pfizer og Moderna har æren for oljeprisens brudd ut av intervallet på 40-45 dollar fatet. Ifølge Statista ventes verdensøkonomien nå å vokse med 5 prosent i 2021, etter et fall på 4,5 prosent i år. Stemmer dette, blir klodens økonomiske aktivitet en hårsbredd høyere neste år enn i 2019.

Det gjenstår å se hvordan en slik utvikling vil påvirke forbruket av fossile brennstoffer. Alle de coronarelaterte reglene vil trolig påvirke vår adferd i en periode, selv etter at de fjernes. Mange har vent seg til å jobbe og handle hjemmefra, og kanskje tanken på å kjøre bil i 1-2 timer daglig ikke er like besnærende som før Covid-19 slo til. 

Det samme gjelder turismen. Folk har fått øynene opp for å feriere i eget land, i stedet for å tilbringe flere timer på flyplasser og i fly, for til slutt å ende opp et sted som ofte er mindre fint enn det de forlot. Mulige krav om vaksiner og smertefull PCR-testing gjør ikke flyturene det spor mer forlokkende. Ei heller at en rekke flyselskaper går konkurs og at rutetilbudet reduseres.

På toppen av dette kommer det vedvarende «grønne skiftet», som favoriserer et lavere forbruk av olje og gass. Stadig flere land innfører nå stadig strengere miljøkrav, og de relaterte kostnadene vil føres videre til sluttbrukerne. I Norge har oljeforbruket allerede falt i flere år, og den samme trenden vil etter hvert bli synlig på et globalt nivå.

Til tross for alt snakket om snarlig massevaksinering, nedjusterte Det internasjonale energibyrået (IEA) nylig sine estimater for oljeetterspørselen i fjerde kvartal med 1,4 millioner fat per dag (fpd). For første kvartal neste år ble prognosen senket med 700 000 fpd. IEA ser nå for seg en vekst på 5,8 millioner fpd i 2021, etter et fall på 8,8 millioner fpd i år. Med andre ord ligger oljeforbruket an til å bli 3 millioner fpd lavere i 2021 enn i 2019, selv om det globale nasjonalproduktet ventes å stige med 0,3 prosent.

IEA forklarte at coronavaksinene neppe vil heve oljeetterspørselen i «betydelig grad» før relativt sent i det nye året. Organisasjonen erklærte videre at «perioden med vekst i den globale oljeetterspørselen» vil ende i det kommende tiåret, som følge av økt klimafokus. IEA venter imidlertid ikke noe raskt og kraftig fall, med mindre myndighetene tar langt mer drastiske grep enn i dag.

Nyheter
Markedskommentarer