Skapt for fornybare selskaper

Strømmen av nye fornybare selskaper på Oslo Børs kommer ikke til å gi seg på mange år.

FORNYBART: Analysesjef John Olaisen venter mer grønt i 2021. Foto: NTB
Markedskommentarer

2020 var året da en strøm av fornybare selskaper dukket opp på Oslo Børs – enten ved nye børsnoteringer eller som følge av spinn-offs fra eksisterende selskaper. Denne tendensen vil fortsette.

Den underliggende driveren er tiltagende miljøfokus og behov for å endre både hvordan vi skaffer oss energi og hvordan vi bruker energi. Dette kommer til å bli viktigere i årene som kommer. I Norge er vi heldige å ha det som trengs for at fornybare selskaper skal fortsette å poppe opp.

Høy energi-kompetanse: 100 år med en stor vannkraftsindustri (i dag står vannkraft bak cirka 90 prosent av vårt elektrisitetskonsum) og cirka 50 år med olje- og gass-erfaring har gjort at vi har bygget opp en høy energi-kompetanse. Vi ser at de nye renewable-selskapene nesten uten unntak er bygget opp av mennesker med bakgrunn fra vannkraft- eller oljeindustrien.

Nordmenn er utforskende: Kanskje skyldes det vår geografiske lokalisering. Kanskje skyldes det at vi er så få. Uansett har nordmenn alltid vært utforskende og nysgjerrige. De siste 40–50 årene har vi også bygget opp et solid statlig sikkerhetsnett, som har bidratt til at konsekvensene ved å mislykkes med nysatsninger er mindre – noe som nok gjør at flere tør å ta den risikoen det er å starte opp noe nytt.

Attraktivt for internasjonal kapital: Oslo Børs fortjener ros for å ha vært flink og dynamisk når det gjelder reguleringer og nyskapninger. Et eksempel er Euronext Growth (tidligere Merkur Market) hvor prosessen for å bli notert er vesentlig enklere enn på Hovedlisten.

Dessuten har Nordic Trustee-ordningen bidratt til at det norske obligasjonsmarkedet er blant de best fungerende i verden. Et bredt antall meglerhus og aktive banker har vært viktige for å bidra til transparens i markedet, og til å markedsføre selskapene overfor investorer. Vi opplever at det til stor grad er de samme internasjonale forvalterne og investorene som investerte i olje og gass, som nå ser på fornybare selskaper.

Dette er en stor fordel da investorene kjenner godt til Oslo Børs og norske meglerhus. Forståelsen for systemet og tilliten mellom personer er bygget opp over mange år – og er viktige faktorer for et velfungerende marked.

Smarte og aktive investormiljøer lokalt: Vi er heldig som har et relativt bredt utvalg av både privatpersoner, family offices og institusjonelle investeringsmiljøer (alt fra venture-selskaper og PE-selskaper til aksjefond) som er på konstant jakt etter nye selskaper å investere i – og som er villig til å ta risiko.

Jeg ser ingen grunn til at argumentene ovenfor skulle svekke seg. Vi vil nok derfor fortsette å se at mange flere fornybare selskaper dukker opp i Norge. Har du ikke lært deg noe om sol, vind, hydrogen, recycling, carbon-capture, etc. er det bare å sette seg ned og lære. Her vil det komme mange muligheter i årene som kommer.