Venter brattere rentekurve

En heving ekstra: Kjetil Olsen og Dane Cekov, Nordea Markets, mener utviklingen siden desember tilsier en brattere rentekurve. Foto: Are Haram
Markedskommentarer

Kommende ukes rentemøte i Norges Bank bør ikke gi overraskelser. Dette er et mellommøte, hvor sentralbanken normalt unngår endringer, og det er bare fem uker siden forrige rentemøte.

Nordea Markets regner for sikkert at styringsrenten holdes på 0 prosent, og at den korte meldingen fra sentralbanken vil være uten klare signaler om endringer. Ved rentemøtet i mars, kan det derimot komme signaler.

«Ny informasjon etter desember tyder på en brattere rentebane, til tross for en sterkere krone», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og makroøkonom Dane Cekov.

De viser til at Norges Banks reaksjon på en sterkere krone pleier å avhenge av hva som er driveren. Denne gangen er det ingen tvil om at det er høyere oljepris som er driveren, mener Olsen og Cekov. Høyere oljepris har samtidig en direkte, positiv effekt på norsk økonomi. Oljeprisøkningen på 10 prosent er viktigere enn 2 prosent sterkere krone, mener Nordea-økonomene, som mener at dette alene tilsier nesten en hel renteheving ekstra innen slutten av 2023.

«Hvis Norges Bank hadde lagt frem en ny rentebane nå, ville den ha vært løftet lengre ute», tror de, selv om inflasjonen for tiden er litt lavere enn ventet.

Nyheter
Markedskommentarer