Oljeprisen stiger før Biden inntrer

Oljeprisen er opp 0,4 prosent siden Oslo Børs stengte tirsdag.

BIDEN-OPPGANG: Oljeprisen stiger markant før Biden inntrer som president i USA grunnet optimisme rundt de lovede stimuluspakkene. Foto: Dreamstime
Markedskommentarer

Dagen før Joe Biden trår til som president i USA, stiger oljeprisen markant. 

Nordsjøoljen er opp 2,01 prosent til 55,88 dollar, mens WTI er opp 1,1 prosent til 52,92 dollar. 

Oppgangen skyldes optimisme rundt stimuluspakkene myndighetene har lovet og at de vil heve global økonomisk vekst.

I likhet med oljeprisen, har også Wall Streets tre toneangivende indekser steget etter kommentarer fra Janet Yellen som omhandler et stort pengebruk fra myndighetene. 

«Siden vi nå nærmer oss begynnelsen av Biden-administrasjonen i USA, håper tradere på en rask positiv effekt på markedene som kommer fra den lovede stimuleringspakken», sa Bjørnar Tonhaugen, sjef for oljemarkeder i Rystad Energy.

Stimuleringspakken er lovet å beløpe seg til 1.900 milliarder dollar.

Positivt fra Kina og OPEC

Oljemarkedene reagerte også positivt på nyhetene om at Kinas raffineriproduksjon økte med rekordhøye 3 prosent i 2020.

Prisen på råolje steg til tross International Energy Agencys (IEA) analyse hvor de reduserte etterspørselsutsiktene for olje i 2021, men pekte på en bedring i andre halvdel av året til et årlig gjennomsnitt på 96,6 millioner fat pr. dag.

OPECs generalsekretær har også ytret at han er optimistisk til at oljemarkedet vil komme seg i år etter den svake etterspørselen som har kommet i kjølvannet av koronaviruspandemien.

Libya-lekkasje

En lekkasje på et oljerør sørget i går for at Libya har redusert sin oljeproduksjon med 200.000 fat per dag, ifølge Bloomberg.

– Det som har skjedd skjer daglig med selskaper som opplever budsjettkutt. De er truet med å måtte redusere produksjonen eller kutte helt, sier Mustafa Sanalla, sjef for National Oil Corporation i Libya.

Landets oljeproduksjon økte til 1,2 millioner fat pr. dag i november fra mindre enn 100.000 fat pr. dag i september, etter den åtte måneders lange oljeblokkaden ble hevet. Tilbake i november sa Sanalla at de ønsker å øke produksjonen til 1,7 millioner fat pr. dag.