Bedre utsikter for oljeprisen

Både IMF og børsene signaliserer at vi snart får en betydelig økning i oljeetterspørselen, mens Bidens miljøpolitikk begrenser USAs produksjonsvekst.

SNART AVLEGGS: Bidens miljøgrep ventes å redusere etterspørselsveksten for olje i USA. Bildet er fra California, som skal fase ut helt salget av nye bensinbiler innen 2035. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

Brent-prisen var ved halv tre-tiden på tirsdag opp med en halv prosent, mens den ukentlige økningen utgjorde 30 cent pr. fat. Nivået er nå nøyaktig 2 dollar lavere enn for et år siden. Energiindeksen på Oslo Børs har gjort det langt verre, med et årlig fall på 13 prosent, inkludert en svekkelse på 3 prosent i den seneste uken. For den langt mer volatile oljeserviceindeksen utgjør nedturene henholdsvis 38 og 8 prosent.

Økt disiplin på tilbudssiden bidrar uansett til at oljeprisen raskt nærmer seg 60 dollar fatet. Saudi-Arabia vil trolig opprettholde sitt produksjonskutt på 1 million fat pr. dag (fpd) i flere måneder, og volumene fra USA er på samme nivå som i fjor sommer – da et fat Brent-råolje bare kostet 42 dollar. Det gjenstår å se hvordan tallene vil påvirkes av de seneste månedenes kraftige økning i antallet oljeplattformer i drift. Denne statistikken har en tendens til å lede utvinningen med rundt ni måneder.

At produksjonen på den andre siden av Atlanterhavet ikke er ytterligere trappet opp skyldes delvis frykt for hva Biden i Det hvite hus vil kunne finne på av «grønne» grep. For seks dager siden vedtok demokratene å slutte å gi nye lisenser for olje- og gassboring på statens landområder. Biden har dessuten satt sammen en gruppe som jobber på spreng for å reversere forgjenger Donald Trumps deregulering av bransjen.

Samtidig er det enkelte lyspunkter på etterspørselssiden, til tross for at vedvarende nedstengninger over hele verden skaper en bølge av sinnslidelser, vold, kriminalitet, fattigdom og konkurser. Det internasjonale pengefondet (IMF) meldte på tirsdag at årets globale vekstprognose er oppjustert til 5,5 prosent, fra 5,2 prosent for tre måneder siden. Organisasjonen peker på at stadig flere vaksineres mot covid-19, men la til at nye varianter av det lumske viruset kan skape et langt mindre hyggelig BNP-scenario.

IMF er særlig blitt mer optimistisk til USAs økonomiske utvikling, og aksjemarkedet signaliserer det samme. Russell 2000-indeksen, som primært omfatter små og mellomstore bedrifter med et innenriks fokus, satt på mandag en ny rekord. I det seneste året er den opp med over 30 prosent. 

Som oljeselskapenes aksjekurser impliserer, innebærer ikke økonomisk vekst lenger en tilsvarende økning i forbruket av fossile brennstoffer. Også her tar Biden grep, og en grunntanke er at 100 prosent av landets strøm skal genereres fra fornybare kilder innen 2035. Han satser dessuten på redusert forurensing fra veitrafikken, i første omgang med strenge utslippskrav. På lenger sikt er målet at alle små og mellomstore kjøretøy skal være elektriske.

Det er for øvrig tegn på at vi har passert toppen for antallet coronadiagnoserte. Et syvdagers globalt snitt ligger nå på 594.000 pr. dag, mot hele 743.000 den 11. januar. EUs statistikk over den samlede dødeligheten i vår del av verden har falt med rundt 4 prosent fra den første uken i januar. Nivået er likevel langt over det som er vanlig på denne tiden av året.