Britene får BNP-stup

Uendret: Sentralbanksjef Andrew Bailey og Bank of England tror på kraftig opptur etter stupet landet nå er inne i. Foto: Bloomberg
Markedskommentarer

På en nyhetsfattig dag hadde Bank of England scenen alene, men misbrukte sjansen. Pengepolitikken videreføres fullstendig uendret, og uten at sentralbanken endrer noe på sine signaler. Det betyr en styringsrente på 0,1 prosent, mens målet for verdipapirkjøpene videreføres på 895 milliarder pund.

I likhet med andre sentralbanker og myndigheter, har Bank of England måttet veie vaksine-utrullingen mot fremveksten av mutanter og nye restriksjoner. Etter overraskende sterk vekst før jul, tror sentralbanken nå på et klart BNP-fall i inneværende kvartal.

Fortsatt tilsier utsiktene et kraftig oppsving senere i år, slik at ledig kapasitet blir tatt i bruk. Inflasjonen vil imidlertid holde seg klart under 2 prosent i hvert fall til neste år.

«Vi tror ikke på ytterligere pengepolitisk stimulans hvis sentralbankens prognoser blir oppfylt», kommenterer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

OECD-tall tyder på at potensialet for et konsumoppsving kan være for optimistisk i mange land. Gjennom tredje kvartal 2020 økte real-BNP pr. capita i OECD-området med 9,1 prosent. I samme periode økte husholdningenes realinntekter pr. capita med stusselige 0,6 prosent. Særlig USA og Canada trakk mye ned.

Oljeprisen har økt med over 6,7 prosent den siste uken, men mistet futten torsdag.