60 dollar og hva så?

Øker: Oljeprisen er mer enn tredoblet fra bunnen i april, men igjen uten at det betyr all verden for kronekursen. Foto: Ivan Kverme
Markedskommentarer

Oljeprisen er tilbake over 60 dollar fatet. Sist prisen var på dette nivået var i januar 2020, da prisen passerte på vei ned fra rundt 68 dollar ved inngangen til året til bunnen på 19-tallet i april.

Den siste måneden har oljeprisen steget med under 8 prosent. Det viktige er heller at trenden har vært sterk og stabil, og på tre måneder er prisen opp nesten 42 prosent.

DNB Markets kaller prisoppgangen «spesiell», gitt at oljeetterspørselen fremdeles er flere millioner fat under normale nivåer. På kort sikt ser likevel makroanalytiker Kelly Chen tydelige tegn på et stramt fundamentalt marked, som man også skulle forvente med en kaldere vinter enn normalt og det kraftige kuttet fra Saudi-Arabia.

Spørsmålet er mest hva prisøkningen gjør med amerikansk skiferoljeproduksjon.

Oljeprisøkningen har ikke gitt utslag i kronekursen. Den siste måneden har kronen holdt nesten nøyaktig stillingen mot både dollar og euro.

Sånn sett, underbygger det erfaringene fra det siste året, om at oljeprisens betydning for kronekursen er svekket, mens det heller er de brede aksjeindeksene som styrer. Over den siste måneden har Oslo Børs bare steget med 0,7 prosent, og som proxy for global aksjekursutvikling tilsier det heller stabil enn styrket kronekurs.