Aksjestrateg mener verdiaksjer vil overgå vekstaksjer

Bannister peker på oppgang i råvareprisene og ekspansiv pengepolitikk som to av drivkreftene. 

VERDIAKSJER I VINDEN: Aksjestrateg mener vi står overfor en sektorrotasjon.  Foto: Bloomberg Mercury
Markedskommentarer

I 2020 handlet det meste om grønne aksjer og verdiaksjer. Dette vil snus om på i 2021, skal man tro aksjestrateg i Stifel, Barry Bannister. 

Bannister peker på at ekspansiv pengepolitikk kommer til å løfte råvarer, hvilket skaper et positivt skifte for verdiaksjer sammenlignet med vekstaksjer. Dette samtidig som S&P 500 flater ut på 3.900 poeng. Det skriver Bannister i et notat, gjengitt av MarketWatch. 

Mange analytikere har pekt på at dagens prising minner om Dot Com-boblen på starten av 2000-tallet. Bannister hevder dagens prising er strukket, men uten et ytterligere oppgang for oppblåste aksjer, vil et dramatisk fall neppe skje med det første. 

S&P 500 faller mandag, og flere medier peker på at de siste ukenes økning i lange renter, særlig for den amerikanske ti-årsrenten, kan bidra til en presset utvikling på den amerikanske børsen framover. Det gjenstår å se om utviklingen vil bidra til en sektorrotasjon, som Bannister peker på.