Oljen slapp taket i NOK

Har snudd: Sist oljeprisen og kronekursen skilte lag, var amerikanske korte renter høye. Nå er det de norske som er høye, understreker Dane Cekov, Nordea Markets.  Foto: Are Haram
Markedskommentarer

På tre uker har oljeprisen steget med rundt 10 dollar, hjulpet av både OPEC-kutt og vinterlig ekstremvær i USA.

«Spot-priser rundt 65 dollar fatet er trolig hvor vi vil handle på kort sikt, med større oppside lengre ute», skriver makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets i en kommentar.

Oljeprisløftet har imidlertid ikke trukket kronekursen tilsvarende opp. Tvert imot, har kronen de siste dagene heller svekket seg. Årsaken er oppgangen i lange renter, som har gitt sterkere dollar, og den nedkjølende effekten renteoppgangen har hatt på aksjemarkedene.

Forrige gang oljeprisen og kronekursen ble frakoblet var fra 2017 til halvveis i 2019, skriver Cekov. Da var korte amerikanske renter de høyeste i hele G10 og dollaren sterk.

«Da var kronen ikke spesielt attraktiv fra et risk-reward-perspektiv, som en liten og ganske illikvid valuta», skriver Cekov.

Nå er norske 2-årige swap-renter de høyeste i G10, «men vi trenger trolig en enda høyere rentespread for å kompensere investorer for å bruke NOK som en lang valuta i carry-handel», mener han.

Derfor vil Norges Banks signaler den kommende tiden bli viktige for kronekursen. Cekov og Nordea Markets tror fortsatt at kronen kan styrke seg fra rundt 10,30 til 10,00 mot euro før sommeren.