Nærmer seg kritisk grense

I tet: Takket være høyt vaksinetempo, kan Boris Johnson og Storbritannia normalisere økonomien lenge før resten av Europa. Foto: Alastair Grant
Markedskommentarer

I noen land skjer vaksinasjoner i høyt tempo. Israel nærmer seg fullvaksinering av hele den voksne befolkningen. Storbritannia er trolig nærmest i Europa.

Andreas Steno Larsen i Nordea Markets mener de israelske erfaringene tilsier at samfunn kan begynne gjenåpningen for alvor når 35–37 prosent er vaksinert.

«Storbritannia er snart ved denne grensen, mens USA og de første EU-landene når grensen tidlig i april», anslår han.

Det betyr snarlig gjenåpning i Storbritannia, rundt påske i USA og tidlig i mai for det meste av kontinentet.

I Storbritannia er det satt doser tilsvarende 30 prosent av befolkningen, men bare et lite mindretall har til nå fått begge doser. I USA er tallet like over 20 prosent. I Norge har 6,4 prosent fått minst én dose. Torsdagens budskap fra Espen Rostrup Nakstad var da også at det trolig blir sommer før samfunnet normaliseres.

Disse forskjellene gjenspeiles også i valutakursutviklingen. Norske kroner har siden nyttår styrket seg med nær 2,5 prosent mot euro, mens pundet igjen har dratt fra kronen med 1,2 prosent. Selv om det alltid er mange årsaker til disse kursbevegelsene, skal man lete lenge for å finne andre pundpositive nyheter nå enn nettopp vaksinetempoet.