De nye influenserne på Børsen

Småinvestorene trosser mye, men har så langt tjent penger. Dermed har selvtilliten og fryktløsheten økt – og nå følger selv store investorer med.

SLÅ BØRSEN: Aksjeekspert Robert Næss finner i sin undersøkelse at «de flinke» småinvestorene knuser hovedindeksen.  Foto: NTB
Markedskommentarer

Det er ofte vanskelig å forstå seg på aksjekurser. Historisk har det vært en klar sammenheng mellom aksjekursutvikling og inntjening i bedriftene. Det medfører at mange erfarne investorer, som oss forvaltere, bruker mye tid på å regne på inntjeningsutviklingen og på bakgrunn av det prøver å finne en riktig verdi på aksjene.

Selv om vi fascineres av et selskap, selger vi aksjene når vi mener at aksjekursen har passert nåverdien av fremtidige utbyttestrømmer.

I de siste årene har det kommet inn en stor gruppe investorer som heller søker til ulike fora og YouTube-videoer enn til den tradisjonelle økonomiutdannelsen. De er gjerne på jakt etter selskaper som enten kan bli noe eller selskaper som har kollapset og som kan gjenoppstå. De jakter kursrakettene.

Jeg har utviklet noen maskinlæringsprogrammer som har gitt meg innsikt i hva denne gruppen investerer i, og hvilken avkastning de har oppnådd. Der fant jeg overraskende resultater som kan forklare hvorfor de ikke lytter til «ekspertene».

Først av alt. De har knust oss. I de siste tre årene har de oppnådd en avkastning på 53 prosent, og har dermed slått 90 prosent av de norske aksjefondene. De fleste har ikke investert så lenge som tre år, og når vi ser på siste års avkastning får vi mer enn dobbelt så mange observasjoner. Avkastningen er fortsatt god, og med 35 prosent slår de 80 prosent av aksjefondene.

For det andre har de tjent penger ved å neglisjere rådene fra ekspertene. 19. november søkte Norwegian konkursbeskyttelse, og samtlige eksperter ga klare råd om å komme seg ut. De som ikke fulgte rådet, har tjent 40 prosent siden den tid.

Er småinvestorene aksjemarkedets influensere?

Antallet småinvestorer har økt betydelig, og i takt med god avkastning har selvtilliten og fryktløsheten også økt. I stedet for å rynke på øyenbrynene, har flere større investorer i de seneste månedene kastet seg på mange av småinvestorenes ville ideer. Selv om de innser at aksjen er oppblåst, ser de muligheter for å delta i starten av bobleoppblåsingen. Det har medført at den reelle styrken fra småinvestorer har økt betydelig.

Dagens beholding (De flinke)

NEL18 %
Kahoot14 %
REC Silicon12 %
Aker Offshore Wind10 %
Kongsberg Automotive9 %

Hvordan er småinvestorene investert?

Jeg har sjekket hvilke aksjer de norske småaksjonærene har investert i. Det er én type selskaper som peker seg ut, og det er de grønne selskapene. Jeg har delt investorene opp i to grupper – de «flinke» som har tjent mer enn 75 prosent siste år og de «dårlige» som har tapt penger det siste året. 

Begge grupper foretrekker grønne aksjer. I den flinke gruppen er åtte av topp ti grønne, mens resultatet er seks av ti for den andre gruppen.

Nesten én av fem i den gode gruppen eier NEL. En syvendedel eier Kahoot og én av åtte eier REC. Den mest populære aksjen blant de som har tapt penger det seneste året er ikke overraskende Norwegian. Deretter følger Kongsberg Automotive og børsvinneren REC Silicon.

Dagens beholdning (De svakeste)

Norwegian11 %
Kongsberg Automotive9 %
REC Silicon7 %
Aker Horizons6 %
Hunter Group5 %

Hva har de gjort de siste ukene?

Siden nedturen i mange grønne aksjer fra 15. februar, har begge gruppene solgt aksjer, og det er Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Saga Pure som har toppet salgslistene. Den mest populære aksjen har vært Flyr, fulgt av Otovo. Dette er to aksjer de synes å være uenige i. I NEL og Tesla har de «flinke» solgt, mens de andre har kjøpt.

Hva nå?

På kort sikt kan det være lønnsomt å analysere hva småsparerne gjør og prøve å kaste seg på de investeringene som stadig flere småinvestorer kommer inn i. Strategien må dog utføres med forsiktighet. Selv om den flinke gruppen har oppnådd god avkastning, er det mange av dem som fortsatt eier Norwegian, og det er jo ikke særlig tillitvekkende. I tillegg er de fleste aksjene de eier priset sånn at jeg hadde mistet nattesøvnen om mine penger var investert der.