Pessimisme i ESB, optimisme i Bank of Canada

FORTSATT KRISENIVÅER: ESB og Christine Lagarde trapper i motsetning til Bank of Canada ikke ned sine obligasjonskjøp ennå. Foto: NTB
Markedskommentarer

Den europeiske sentralbanken (ESB) fastholder sine planer om obligasjonskjøp. Det står i kontrast til Bank of Canada, som mener utsiktene for økonomien er blitt bedre og vil trappe ned sine kjøp allerede fra kommende mandag, selv om heller ikke canadierne rører renten ennå.

Eurokursen har steget fra 1,17 dollar til over 1,20 dollar siden slutten av mars. 

– Vi har ikke noe mål for valutakursen. Men vi følger kursen og variasjoner i den nøye, for det kan åpenbart påvirke prisene negativt, og vi er veldig oppmerksomme på det, sa sentralbanksjef Christine Lagarde i ESB under pressekonferansen etter rentemøtet torsdag. 

Dermed uttrykker sentralbanken ikke noe mer bekymring for styrkingen av euroen enn den har gjort før. Under pressekonferansen steg da også euroen til over 1,2070 dollar på det høyeste, men falt så til 1,2030.

Samtidig lå euroen på 10,04 kroner, som er omtrent uendret fra nivået den siste tiden.

Situasjonen i økonomien er litt på den ene og på den andre siden, mener Lagarde.

På den ene siden er det tegn til bedring, gjennom utrulling av vaksiner i de fleste land. På den andre siden er det klare tegn til økt smitte og press på noen sektorer, inkludert helsesektoren, og dessuten flere virusmutanter.