Australia hever «tidligst» i 2024

ALL VERDENS TID: Philip Lowe og Reserve Bank of Australia tror det tar tid før inflasjonen når målet. Foto: NTB
Markedskommentarer

Den australske sentralbanken holdt både styringsrenten og målet for den treårige statsobligasjonsrenten uendret på 0,10 prosent under rentemøtet denne uken. 

Australske dollar er en vekstsensitiv råvarevaluta i en økonomi med høye boligpriser. Hm, det virker litt kjent.

Sentralbanksjef Philip Lowe venter BNP-vekst på 4,75 prosent i år og 3,5 prosent neste år, men vil ikke heve styringsrenten før faktisk inflasjon «lar seg opprettholde innenfor målintervallet på 2 prosent til 3 prosent. Det er ikke sannsynlig at det vil skje før tidligst 2024.»

Ifølge Société Générale var der likevel to subtile, haukeaktige trekk i kunngjøringen fra Reserve Bank of Australia. For det første legger sentralbanken vekt på bedringen i arbeidsmarkedet, og ikke på det seneste fallet i sysselsettingen. RBA syntes antall ledige stillinger og meldinger om mangel på arbeidskraft er viktigere.

For det andre forsvant det en setning fra tidligere kommunikasjon om at hovedstyret er beredt til å foreta ytterligere kjøp av obligasjoner for å bidra til å oppnå målene for sysselsetting og inflasjon. Et tredje obligasjonsprogram sparkes sant nok i gang i september. Men fjerningen av den setningen tilsier at det programmet blir det siste, ifølge SocGen.