Ingen integrering i sikte

Storebrand ønsker ikke å integrere Finansbanken og Storebrand Bank. De ansatte trenger heller ikke være redde for oppsigelser.

Finansbanken vil få en selvstendig rolle som frittstående bank innen rammen av Storebrand-konsernet. I en pressemelding skrives det at banken ikke vil bli integrert med Storebrand Bank. Storebrand Bank skal fortsatt være en del av konsernets produktspekter overfor det brede personmarkedet innen fond, bank og forsikring, mens Finansbanken vil drive som frittstående bankenhet mot definerte markedsområder. Storebrand ønsker følgelig å opprettholde to bank-konsesjoner. Finansbanken vil få en selvstendig rolle som frittstående bank innen rammen av Storebrand-konsernet. I en pressemelding skrives det at banken ikke vil bli integrert med Storebrand Bank. Storebrand Bank skal fortsatt være en del av konsernets produktspekter overfor det brede personmarkedet innen fond, bank og forsikring, mens Finansbanken vil drive som frittstående bankenhet mot definerte markedsområder. Storebrand ønsker følgelig å opprettholde to bank-konsesjoner. Finansbanken vil etter en overtagelse beholde navn og lokalisering, og det vil bli bygget videre på bankens strategi og sterke nisjeposisjon. Overtagelsen vil ikke føre til oppsigelser i Finansbanken, men snarere medføre behov for ytterligere styrking av bemanningen som følge av ønske om ekspansjon av bankens virksomhet.


Les også