Én eller flere virksomheter?

Strenge regler for å samordne resultater i delingsmodellen: Negativ personinntekt i én virksomhet kan som hovedregel ikke føres mot positiv personinntekt i en annen virksomhet. Men hvor går grensen?